För livet i en
hållbar stad

På Galären har vi ett hållbart förhållningssätt när vi äger, förädlar och förvaltar egna fastigheter. Som fastighetsutvecklare vill vi uppnå balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Vi tar på olika sätt ansvar för den påverkan Galären har på omvärlden för att inte äventyra möjligheterna för framtida generationer. På den här sidan kan ni läsa om just det arbetet.

I allt vi gör, i stort och smått, är hållbarheten vår bas. Vi ska utmana, utveckla och vi ska vårda. Det är vår skyldighet och vi gör det med glädje.

Så här jobbar vi på Galären med hållbarhet i våra hus och i livet mellan husen

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet