Installation av laddboxar

Garaget i kvarteret Hägern på Västra Varvsgatan 18A har utrustats med elbilsladdare. Redan i projekteringsfasen av nyproduktionen togs det höjd för 32 laddboxar där kapaciteten kan anpassas efter behov. Anpassningen handlar både om antalet laddboxar, att anpassa laddningen till varje bil efter behov och att vara förberedd för att kunna ladda framtidens effektivare elbilar eller elhybrider. De 32 laddboxarna som installerades var Sveriges första laddstation med uppkopplade laddboxar för elbilar och laddhybrider från Schneider Electric.

Förutom detta finns elbilsladdning i befintliga garage och på p-platser utomhus på ett antal andra fastigheter. Dessa platser erbjuds till våra bostads- och företagshyresgäster, men även till externa personer som inte bor eller verkar i våra fastigheter.