Installation av laddboxar

Garaget i kvarteret Hägern på Västra Varvsgatan 18A har utrustats med elbilsladdare. Redan i projekteringsfasen av nyproduktionen togs det höjd för 32 laddboxar där kapaciteten kan anpassas efter behov. Anpassningen handlar både om antalet laddboxar, att anpassa laddningen till varje bil efter behov och att vara förberedd för att kunna ladda framtidens effektivare elbilar eller elhybrider. De 32 laddboxarna som installerades var Sveriges första laddstation med uppkopplade laddboxar för elbilar och laddhybrider från Schneider Electric.

Förutom detta så installeras elbilsladdning i befintliga garage även i andra fastigheter där behovet för elbilsladdning finns hos våra hyresgäster. Förutom laddning till våra bostadhyresgästers bilar erbjuder vi även laddplaster till våra företagshyresgäster, men även till externa personer som inte bor eller verkar i våra fastigheter.