Arbetsmiljö och likabehandling

Medarbetarna är Galärens viktigaste resurs. Inom HR-arbetet inventerar, föreslår och genomför vi åtgärder som i arbetet har positiv effekt för medarbetarna. Målet är att skapa den bästa arbetsmiljön där personalfrågor är prioriterade. Som anställd i Galären ska man vara trygg i sin anställning och uppfatta att villkoren är goda jämfört med marknaden i övrigt när det gäller lönesättning och andra förmåner.

Att arbeta på Galären ska vara hanterbart, begripligt och meningsfullt. Vi jobbar strategiskt med faktorer som påverkar medarbetarens upplevelse av arbetet och arbetsplatsen. Särskild vikt läggs vid kompetens och utvecklingsmöjligheter. Några HR-faktorer som vi jobbar aktivt med:

• Motivation • Hälsa • Kompetens och utvecklingsmöjligheter • Autonomi • Delaktighet • Arbetsledning • Trivsel • Arbetsgemenskap • Kommunikation • Energi och arbetsflöde