På Galären arbetar vi med konst som en naturlig del av alla våra nyproduktionsprojekt och vårt sociala hållbarhetsarbete. Erkända konstnärer har skapat unika konstnärliga utsmyckningar som förutom att vara vackra, spännande, annorlunda och intressanta, också tillför en trygghet i staden.

I allt vi gör, i stort och smått, är hållbarheten vår bas. 
Vi ska utmana och vi ska vårda. Det är vår skyldighet och vi gör det med glädje.