Relationer med omvärlden

Två större undersökningar visar hur Galären uppfattas av omvärlden och våra intressenter. Resultaten hjälper oss förbättra verksamheten. NKI-mätningar genomförs både bland bostadshyresgästerna och lokalhyresgästerna. Våra hyresgäster kommer alltid först, men vi följer också upp hur Luleåborna ser på oss i en återkommande varumärkesundersökning.

Bostadshyresgästerna

Hyresgästundersökningen (AktivBo:s Branschindex) genomförs vartannat år för att vässa fastighetsservice och förvaltningskvalitet. I sammanfattning noterar vi att hyresgästerna överlag är nöjda med Galären, men att vi har förbättringspotential för att nå målet som en av landets bästa hyresvärdar.

Den senaste mätningen visade att 76,5 % av bostadshyresgästerna tycker att de får valuta för hyran. 92,7 % trivs mycket bra eller ganska bra i sin lägenhet och 93,1 % uppger att de trivs på området/i kvarteret. 88,3 % trivs bra med oss som hyresvärd och 87 % kan tänka sig att rekommendera oss till andra. Den totala förvaltningskvalitén låg på 80 %.

Uppföljande hyresgästundersökning genomförs under hösten 2021.

Lokalhyresgästerna

Hyresgästundersökningar genomförs även hos våra lokalhyresgäster genom AktivBo:s Branschindex vartannat år. Den opartiska kvalitetsmätningen visar hur vi uppfattas som hyresvärd och förvaltare. Under 2019 nominerades Galären till ”högsta förvaltningskvalitet” som en av tre i Branschindexundersökningen i kategorin kontor/lokaler samlad klass.

Senaste undersökningen visade bl.a. att 80 % är nöjda med servicekvaliteten. Galärens felanmälan får högsta betyg med 100% positiva svar. 89% tycker att de får valuta för lokalhyran, 97% att lokalen är attraktiv med bra läge och 93% kan rekommendera oss till andra. Generellt är omdömena positiva, men vi avser att förbättra förvaltningskvaliteten på alla områden. Uppföljning görs under hösten 2021.

Luleåborna

Vartannat år genomförs en varumärkesundersökning där vi mäter kännedom och kunskaper om varumärket Galären hos kommunens invånare. Ett slumpmässigt, representativt urval Luleåbor intervjuas. Resultatet från undersökningen 2020 visar bl a följande:

• 79% känner till varumärket Galären.
• 96% av Luleåborna vet att Galären hyr ut bostäder.
• 93% vet att Galären hyr ut lokaler för affärsverksamhet
• 84% anser att Galären deltar i utvecklingen av Luleå
• 65% anser att Galären ofta syns i lokala media
• 20% uppmärksammar Galären i sociala medier
• 49% anser att Galären lägger stor vikt vid fastigheternas arkitektur.
• 54% anser att Galären tar ansvar för miljön.
• 74% anser att Galären har hög standard i sina fastigheter. När Luleåborna bedömer ”hög standard” hos samtliga lokala fastighetsbolag kommer Galären etta.