Elbilar och laddhybrider

Som ett led i att minska vår direkta påverkan på klimatet utgörs företagets vagnpark enbart av elbilar och laddhybrider. Samtliga arbetsfordon och poolbilar utgörs av elfordon, alla tjänstebilar är elbilar eller laddhybrider. Vi försöker planera beställningar och fastighetsskötarnas ronderingar för att minska mängden lokala resor. Även ett antal tjänstecyklar har adderats till fordonsparken.