Miljöcertifieringar

Nyproduktion av bostäder genomförs mot kraven för miljöcertifieringen Miljöbyggnad nivå silver samt om- och nyproduktion av lokaler inom ramen för GreenBuilding. Insatserna är ofta mer långtgående än certifieringskravet. Galärens hus är därför sunda för människor och miljö. Utöver de fastigheter som certifierats uppfyller flertalet energikraven för miljöcertifiering.

Greenbuilding

EU-certifiering med krav på 25 procent lägre energiförbrukning än Boverkets regler för nybyggnadskrav. Bl a fastigheterna Vargen 2 och Vändskivan 5A.


Kontorsfastigheten Vargen 2 på Lulsundgatan är certifierad enligt GreenBuilding.

Miljöbyggnad

Särskilda indikatorer för energi, innemiljö och material. Bl a fastigheterna Sparven 14, Hägern 11 och Torsken 5.


Två bostadshus på Köpmangatan 65 i fastigheten Torsken 5 har certifierats enligt Miljöbyggnad nivå silver. 

Svanen

Särskilda systemkrav för byggproduktion och drift inom energi, innemiljö, material och avfallshantering. Brf Radiomasten har uppförts enligt Svanen.

Stadsradhusen i kvarteret Radiomasten på Mjölkudden i Luleå är Svanenmärkta.