Bolaget

Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, förvaltar och äger ca 100 000 kvm lokaler och drygt 600 bostäder. Vi investerar aldrig kortsiktigt, utan vi investerar för framtiden. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.

Som fastighetsutvecklare vill vi vara i framkant. Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar vi på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill vi göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med vår vision för ögonen: Att ge staden liv.

I snitt startar vi ett byggprojekt i månaden. Den genomsnittliga investeringen uppgår till 150 MSEK om året. Vår ekonomi är stabil, vilket avspeglas i UC:s och Soliditets ranking. Nettoomsättningen uppgår till drygt 200 miljoner kronor och balansomslutningen till ca 3 miljarder. Titta gärna i vår senaste årsredovisning.

Galärens mission är att utmana och vårda staden arkitektoniskt, tekniskt, socialt och långsiktigt hållbart. Arkitektur och konstnärlig utsmyckning präglar alla våra bostads- och lokalprojekt.

Vi arbetar systematiskt med att öka kvalitet och effektivitet i våra processer, inte minst för att säkerställa hur vi arbetar med miljö- och hälsofrågor. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och sociala ansvarstagande här.

Vår värdegrund är vårt DNA: Delaktiga, nytänkande och ansvarsfulla. Som företag eftersträvar vi ett stort mått av socialt ansvarstagande. Vi vill uppfattas som en god samhällsmedborgare av både omvärlden och egna medarbetare. Människors olikheter ser vi som en tillgång för att ge både oss själva och staden liv.

Våra policys

Läs om dina rättigheter i vår integritetspolicy.
Läs mer om behandling av dina personuppgifter: Personuppgiftspolicy för sökande och hyresgäster
Läs mer om uthyrning av bostäder/förråd/bilplatser: Uthyrningspolicy-för bostäder, bilplatser och förråd