Stöd till idrottslivet med fokus på damerna

Idrotten är ett viktigt inslag för livet i staden. Inte bara för bidraget till ett rikt fritidsliv för utövare och åskådare, utan även för mångfald och inkludering i samhället. Galären stöttar elitlagen Luleå Hockey, Luleå Hockey/MSSK, Luleå Basket och BC Luleå där tyngdpunkten ligger på damlagen. Fokuset på damidrotten härrör ur viljan att skapa ett inkluderande och jämställt Luleå.

Utöver detta erbjuds alla medarbetare hos Galären möjligheten att sponsra en ungdomsidrott (hälsofrämjande förening för ungdomar) i Luleå kommun med ett visst belopp vartannat år. Den här medarbetarsponsringen bidrar till att den enskilde medarbetaren själva kan vara med och påverka den lokala ungdomsidrotten på ett positivt sätt.

Bild: Johanna Fällman Luleå Hockey/MSSK. Fotograf: Tomas Bergman.