Luleå är centrum i Luleåregionen, en befolkningskoncentration med ca 173 000 invånare på närmarknaden. Inom dagsavstånd bor drygt en halv miljon. Luleåregionen är den största ekonomiska regionen norr om Stockholm.

Luleå är knutpunkt för infrastrukturen i övre Norrland och affärscentrum för hela Barentsregionen. Tillsammans med grannstäderna Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix har regionen världsledande basindustri inom stål, trä och papper samt en mycket stark ICT-bransch med elektronikspets. Luleåregionen är också Norrlands dominant inom livsmedelsproduktion.

Utbildningsstad
Luleå tekniska universitet har 15.100 studenter och 1.700 anställda. På universitetet bedrivs kvalificerad forskning i nära samarbete med näringslivet. Inom metallurgi, gruvteknik och högpresterande stål anses forskningen vara bäst i världen.

Världsledande basindustri
Näringslivet har en stark grund inom högteknologisk basindustri, men är idag ytterligare stärkt av utbildning och forskning, offentliga och privata tjänster, handel och service samt den kreativa sektorn. Film och design är exempel på nya branscher med stark tillväxt. Den eftergymnasiala utbildningsnivån ligger klart över riksgenomsnittet. Exempel på regionens kända varumärken: MAX, Liko (Hill-Rom), SSAB, Polarbröd, Älvsbyhus och SmurfitKappa.

Urstark handel
Luleå är en utpräglad handelsstad, särskilt sällanköpshandeln är mycket stark. Luleås största handelsområden är Notviksstan, Luleå centrum och Storheden. Galären äger kommersiella fastigheter i de två förstnämnda samt i det universitetsnära företagsklustret på Ytterviken.

The Node Pole
Luleå är också ett nav för teknikintensiva och energikrävande verksamheter. Luleå har en rad IT-företag med nationell och internationell ryktbarhet. Bland de största etableringarna i staden på senare år märks Facebooks investering i gigantiska serverhallar.

Goda kommunikationer
Närmare 8 000 pendlar till Luleå varje dag. Luleå är också Swedish Laplands största destination och står för närmare 30 procent av turistomsättningen i Norrbotten. Luleå Airport är en av landets största flygplatser med drygt en miljon passagerare om året. Luleå Hamn är Sveriges största hamn för torrt bulkgods. Stålpendeln går dagligen med stålämnen på järnväg från Luleå till Borlänge.
Mer om Luleåregionen här!