Luleåregionen har 173 300 invånare och är den största befolkningskoncentrationen norr om Uppsala med pendlingsöverskott på cirka 5 000 personer per dag. Inom dagavstånd från Luleå bor en halv miljon människor. I Luleåregionen ingår Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix.

Universitetsstaden Luleå är navet i Luleåregionen. Här finns trivsamma stadsdelar, Luleälven, skolor, rekreationsområden och ett varierat utbud av handel, kultur, sport, restauranger och annan service. 2023 fick Luleå utmärkelsen Sveriges bästa plats att leva i”, enligt Fokus årliga kommunrankning.

Arbetsmarknad och näringsliv
Luleå har en diversifierad arbetsmarknad. De största arbetsgivarna är Luleå kommun, Region Norrbotten, LTU, SSAB, Försvarsmakten, Ferruform, Trafikverket och Telia. De flesta, 63 procent av Luleåborna arbetar inom tjänstenäringar.

I staden finns även ett flertal myndigheter med centrala funktioner som Bergsstaten, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket och Tullverket.

Luleå är en av de kommuner i Sverige som satsar mest på kultur. Kommunens senaste medborgarundersökning visar att det lokala kultur- och nöjeslivet är på en god nivå jämfört med riket i stort. Här finns flertalet mötesplatser som Kulturens hus, Norrbottensteatern, Ebeneser, Norrbottens muséum, Coop Arena och Luleå Energi Arena.

IT-sektorn är mycket expansiv och Luleåregionen är ledande i Europa inom energieffektiva datacenter tack vare våra förnybara och pålitliga elleveranser. Facebook har sedan etableringen i Luleå fördubblat volymerna på sina datacenterhallar på Porsön.

Besöksnäring
Besöksnäringen i Luleå har, efter några tunga pandemiår, återigen blivit en miljardindustri. I staden finns över 1 100 hotellrum och flera nya hotellrum planeras för att klara en ökad efterfrågan. Under 2022 spenderades 537 442 kommersiella gästnätter i Luleå. Det innebär en ökning med 5 procent från det tidigare rekordåret 2019 och är ett historiskt högt resultat.

Luleå Airport hade den starkaste utvecklingen bland de regionala flygplatserna under 2022, med totalt 911 872 passagerare. Detta är en ökning med 91 procent jämfört med 2021. Toppnoteringen för Luleå Airport ligger omkring 1,2 miljoner resenärer.

Utbildningsstad
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år och engagerar 1 840 anställda och har 17 670 studenter. Här finns 270 professorer och 66 forskningsämnen inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, hälsovetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och konst. Luleå tekniska universitet är involverade i flera av de högaktuella forskningsprojekt som är en del av de mångmiljardbelopp som investeras i Norrbotten och Västerbotten.