VD

Har det övergripande ansvaret för Galärens verksamhet, klargör de riktlinjer och strategier som Galären jobbar efter. VD tar även beslut rörande försäljning och köp av fastigheter.

Gunnar TåhlinVD
gunnar.tahlin@galaren.se
0920-23 51 55
070-648 14 10

Försäljningsavdelning

Avdelningen ansvarar för kundkontakter, uthyrning, förhandlingar, hyreskontrakt och andra ärenden rörande Galärens lokaler, bostäder och parkeringar.

Jimmy WesterlundFörsäljningschef
jimmy.westerlund@galaren.se
0920-23 51 54
070-656 46 46
Eva LindströmBostadsansvarig
eva.lindstrom@galaren.se
0920-23 51 56
070-648 14 09
Vincent LundahlLokaluthyrare
vincent.lundahl@galaren.se
0920-40 79 64
070-779 44 00

Förvaltningsavdelning

Fastighetsavdelningen ser till att fastigheterna mår bra. Avdelningen har det övergripande ansvaret för de fysiska byggnaderna samt den löpande driften, skötseln och underhållet av Galärens fastigheter. Man utvecklar också effektiva lösningar för att minska energiförbrukningen och driver tjänster inom service kopplade till fastigheterna.

Britt JohanssonKonferensvärd
britt.johansson@galaren.se

070-211 87 01
Peter LindFastighetsskötare
peter.lind@galaren.se

070-273 53 02
Joakim AnderssonFastighetsskötare
joakim.andersson@galaren.se

070-309 44 09
Fredrik KenttäFastighetsskötare
fredrik.kentta@galaren.se

070-300 80 49
Erika AnderssonFörvaltningsstöd/Kundtjänst
erika.andersson@galaren.se
0920-40 74 97
070-298 15 17
Krister VikströmFörvaltare
krister.vikstrom@galaren.se
0920-24 41 46
070-312 25 00
Andreas BergströmFörvaltningschef
andreas.bergstrom@galaren.se
0920-23 51 57
070-206 00 81

Projektavdelning

Avdelningen ansvarar för Galärens olika byggprojekt, dvs nyproduktion, renoveringar, hyresgästanpassningar mm. Projektavdelningen har även hand om Galärens egen bygg- och underhållsverksamhet.

Jonatan NilssonProjektledare VS
jonatan.nilsson@galaren.se

070-260 38 11
Tobias JohanssonProjektledare El
tobias.johansson@galaren.se
0920-23 51 53
072-50 50 550
Simon SundströmProjektledare Bygg
simon.sundstrom@galaren.se
0920-40 74 91
070-265 71 71
Marie Karlsson TåhlinProjektledare Design & Arkitektur
marie.karlssontahlin@galaren.se
0920-40 74 93
070-665 63 30
Erik LundkvistProjektledare Ventilation & Bygg
erik.lundkvist@galaren.se
0920-40 74 90
070-300 11 51
Lars-Göran HedströmProjektledare Bygg
lars-goran.hedstrom@galaren.se
0920-24 41 44
070-546 13 01
Cecilia NilssonProjektadministratör
cecilia.nilsson@galaren.se
0920-24 41 47
070-345 45 18
Mattias NilssonProjektledare Bygg
mattias.nilsson@galaren.se
0920-24 41 40
070-350 69 24
Magnus BjuhrProjektchef, vice vd
magnus.bjuhr@galaren.se
0920-23 51 59
070-355 64 28

Marknadsavdelning

Avdelningen ansvarar för företagets interna och externa kommunikation samt marknadsföring.

Veronika JohanssonMarknadschef
veronika.johansson@galaren.se
0920-24 41 41
070-648 12 43

Ekonomiavdelning

Avdelningen har hand om bolagets löpande ekonomi, personalfrågor, hyresavisering, kundtjänst och fungerar som ett stöd till övriga avdelningar.

Annette StrandljungVikarierande Trivselvärd
Annette.strandljung@galaren.se
070-590 5091
Sofia ErikssonTrivselvärd/konceptansvarig trygghetsboende
sofia.eriksson@galaren.se
0920-24 41 48
070-280 28 10
Lumturije SulajEkonom
lumturije.sulaj@galaren.se
0920-40 74 92
070-621 09 32
Maria JakobssonHyresadministratör
maria.jakobsson@galaren.se
0920-23 51 51
070-283 33 30
Magnus TaavoController
magnus.taavo@galaren.se
0920-24 41 42
070-624 17 37
Robert FogelkvistSenior controller
robert.fogelkvist@galaren.se
0920-24 41 43
070-650 93 38
Örjan LindströmEkonomichef, vice vd
orjan.lindstrom@galaren.se
0920-23 51 52
070-601 08 68

HR/utbildning

HR-funktionen ansvarar för Galärens personalfrågor och utbildning
Jenny ÖhmanHR och Utbildningschef
Jenny.ohman@galaren.se
0920-23 51 51
072-252 84 09