Medarbetare på Galären

VD

Har det övergripande ansvaret för Galärens verksamhet, klargör de riktlinjer och strategier som Galären jobbar efter. VD tar även beslut rörande försäljning och köp av fastigheter.

Gunnar Tåhlin
Gunnar TåhlinVD
gunnar.tahlin@galaren.se
0920-23 51 55
070-648 14 10

Försäljningsavdelning

Avdelningen ansvarar för kundkontakter, uthyrning, förhandlingar, hyreskontrakt och andra ärenden rörande Galärens lokaler, bostäder och parkeringar.

Britt Johansson
Britt JohanssonKonferensvärd
britt.johansson@galaren.se

070-211 87 01
Jimmy Westerlund
Jimmy WesterlundFörsäljningschef
jimmy.westerlund@galaren.se
0920-23 51 54
070-656 46 46
Eva Lindström
Eva LindströmBostadsansvarig
eva.lindstrom@galaren.se
0920-23 51 56
070-648 14 09
Vincent Lundahl
Vincent LundahlLokaluthyrare
vincent.lundahl@galaren.se
0920-40 79 64
070-779 44 00

Förvaltningsavdelning

Fastighetsavdelningen ser till att fastigheterna mår bra. Avdelningen har det övergripande ansvaret för de fysiska byggnaderna samt den löpande driften, skötseln och underhållet av Galärens fastigheter. Man utvecklar också effektiva lösningar för att minska energiförbrukningen och driver tjänster inom service kopplade till fastigheterna.

Annelie Hedqvist
Annelie HedqvistKundtjänstadministratör
annelie.hedqvist@galaren.se
0920-23 51 51
070-250 31 01
Jeanette Lundberg
Jeanette LundbergKundtjänstadministratör
jeanette.lundberg@galaren.se
0920-23 51 51
076-111 62 21
Oskar Brännholm Kvenås
Oskar Brännholm KvenåsFörvaltare
oskar@galaren.se

0920-40 74 95
Emelie Renlund
Emelie RenlundFörvaltare
emelie.renlund@galaren.se
0920-40 74 96
072-568 01 01

Projektavdelning

Avdelningen ansvarar för Galärens olika byggprojekt, dvs nyproduktion, renoveringar, hyresgästanpassningar mm. Projektavdelningen har även hand om Galärens egen bygg- och underhållsverksamhet.

Robert Sandberg
Robert SandbergProjektledare Bygg
robert.sandberg@galaren.se

070-298 15 17
Jonatan Nilsson
Jonatan NilssonProjektledare VS
jonatan.nilsson@galaren.se

070-260 38 11
Simon Sundström
Simon SundströmProjektledare Bygg
simon.sundstrom@galaren.se
0920-40 74 91
070-265 71 71
Marie Karlsson Tåhlin
Marie Karlsson TåhlinProjektledare Design & Arkitektur
marie.karlssontahlin@galaren.se
0920-40 74 93
070-665 63 30
Erik Lundkvist
Erik LundkvistProjektledare Ventilation & Bygg
erik.lundkvist@galaren.se
0920-40 74 90
070-300 11 51
Lars-Göran Hedström
Lars-Göran HedströmProjektledare Bygg
lars-goran.hedstrom@galaren.se
0920-24 41 44
070-546 13 01
Mattias Nilsson
Mattias NilssonProjektledare Bygg
mattias.nilsson@galaren.se
0920-24 41 40
070-350 69 24
Magnus Bjuhr
Magnus BjuhrProjekt- och förvaltningschef, vice vd
magnus.bjuhr@galaren.se
0920-23 51 59
070-355 64 28

Kommunikationsavdelning

Avdelningen ansvarar för företagets interna och externa kommunikation samt marknadsföring.

Veronika Johansson
Veronika JohanssonKommunikationschef
veronika.johansson@galaren.se
0920-24 41 41
070-648 12 43

Ekonomiavdelning

Avdelningen har hand om bolagets löpande ekonomi, personalfrågor, hyresavisering, kundtjänst och fungerar som ett stöd till övriga avdelningar.

Sara Kröger
Sara KrögerEkonom
sara.kroger@galaren.se

0920-40 74 98
Lumturije Sulaj
Lumturije SulajEkonom
lumturije.sulaj@galaren.se
0920-40 74 92
070-621 09 32
Magnus Taavo
Magnus TaavoController
magnus.taavo@galaren.se
0920-24 41 42
070-624 17 37
Örjan Lindström
Örjan LindströmEkonomichef, vice vd
orjan.lindstrom@galaren.se
0920-23 51 52
070-601 08 68
Sofia Eriksson
Sofia ErikssonTrivselvärd/konceptansvarig trygghetsboende (tjänstledig tom 31 dec)
sofia.eriksson@galaren.se
0920-24 41 48
070-280 28 10
Annette Strandljung
Annette StrandljungVikarierande Trivselvärd
annette.strandljung@galaren.se

HR/utbildning

HR-funktionen ansvarar för Galärens personalfrågor och utbildning
Jenny Öhman
Jenny ÖhmanHR och Utbildningschef
Jenny.ohman@galaren.se
0920-23 51 51
072-252 84 09