Medarbetare på Galären

 

VD

Har det övergripande ansvaret för Galärens verksamhet, klargör de riktlinjer och strategier som Galären jobbar efter. VD tar även beslut rörande försäljning och köp av fastigheter.

Gunnar Tåhlin
Gunnar TåhlinVD
gunnar.tahlin@galaren.se
0920-23 51 55
070-648 14 10

Försäljningsavdelning

Avdelningen ansvarar för kundkontakter, uthyrning, förhandlingar, hyreskontrakt och andra ärenden rörande Galärens lokaler, bostäder och parkeringar.

Eva Lindström
Eva LindströmBostadsansvarig
eva.lindstrom@galaren.se
0920-23 51 56
070-648 14 09
Vincent Lundahl
Vincent LundahlLokaluthyrare
vincent.lundahl@galaren.se
0920-40 79 64
070-779 44 00

Förvaltningsavdelning

Fastighetsavdelningen ser till att fastigheterna mår bra. Avdelningen har det övergripande ansvaret för de fysiska byggnaderna samt den löpande driften, skötseln och underhållet av Galärens fastigheter. Man utvecklar också effektiva lösningar för att minska energiförbrukningen och driver tjänster inom service kopplade till fastigheterna.

Susanne Olsson
Susanne OlssonKundtjänstadministratör
susanne.olsson@galaren.se
0920-23 51 51 (vxl)
070-250 31 01
Rickard Holmström
Rickard HolmströmFastighetsskötare
rickard.holmstrom@galaren.se

0920-40 74 99
Linda Callenberg
Linda CallenbergFörvaltningschef
linda.callenberg@galaren.se

0920-40 74 91
Jeanette Lundberg
Jeanette LundbergFörvaltare
jeanette.lundberg@galaren.se

0920-40 74 96
Oskar Brännholm Kvenås
Oskar Brännholm KvenåsFörvaltare
oskar@galaren.se

0920-40 74 95
Johan Lundström
Johan LundströmFastighetsskötare
johan.lundstrom@galaren.se

0920-40 74 90
Annette Strandljung
Annette StrandljungTrivselvärd, Floras Kulle Trygghetsboende
annette.strandljung@galaren.se

073-093 81 86

Projektavdelning

Avdelningen ansvarar för Galärens olika byggprojekt, dvs nyproduktion, renoveringar, hyresgästanpassningar mm. Projektavdelningen har även hand om Galärens egen bygg- och underhållsverksamhet.

Niclas Jönsson
Niclas JönssonProjektledare El
niclas.jonsson@galaren.se

070-672 55 96
Robert Sandberg
Robert SandbergProjektledare Bygg
robert.sandberg@galaren.se

070-298 15 17
Jonatan Nilsson
Jonatan NilssonTeknikchef
jonatan.nilsson@galaren.se

070-260 38 11
Marie Karlsson Tåhlin
Marie Karlsson TåhlinProjektledare Design & Arkitektur
marie.karlssontahlin@galaren.se
0920-40 74 93
070-665 63 30
Erik Lundkvist
Erik LundkvistProjektledare Ventilation & Bygg
erik.lundkvist@galaren.se

070-300 11 51
Lars-Göran Hedström
Lars-Göran HedströmProjektledare Bygg
lars-goran.hedstrom@galaren.se
0920-24 41 44
070-546 13 01
Mattias Nilsson
Mattias NilssonProjektledare Bygg
mattias.nilsson@galaren.se
0920-24 41 40
070-350 69 24
Magnus Bjuhr
Magnus BjuhrProjektchef, vice vd
magnus.bjuhr@galaren.se
0920-23 51 59
070-355 64 28

Kommunikationsavdelning

Avdelningen ansvarar för företagets interna och externa kommunikation samt marknadsföring.

Veronika Johansson
Veronika JohanssonKommunikationschef
veronika.johansson@galaren.se
0920-24 41 41
070-648 12 43

Ekonomiavdelning

Avdelningen har hand om bolagets löpande ekonomi, hyresavisering och fungerar som ett stöd till övriga avdelningar.

Robert Duvsten
Robert DuvstenController
robert.duvsten@galaren.se

076-133 55 25
Johan Mörtsell
Johan MörtsellController
johan.mortsell@galaren.se

070-387 47 78
Sara Kröger
Sara KrögerEkonom
sara.kroger@galaren.se

0920-40 74 98
Örjan Lindström
Örjan LindströmEkonomichef, vice vd
orjan.lindstrom@galaren.se
0920-23 51 52
070-601 08 68
Lumturije Sulaj
Lumturije SulajEkonom
lumturije.sulaj@galaren.se
0920-40 74 92
070-621 09 32

HR/utbildning

HR-funktionen ansvarar för Galärens personalfrågor och utbildning
Jenny Öhman
Jenny ÖhmanHR och Utbildningschef
jenny.ohman@galaren.se
0920-23 51 51 (vxl)
072-252 84 09