Medarbetare på Galären

VD

Har det övergripande ansvaret för Galärens verksamhet, klargör de riktlinjer och strategier som Galären jobbar efter. VD tar även beslut rörande försäljning och köp av fastigheter.

Gunnar Tåhlin
Gunnar TåhlinVD
[email protected]
0920-23 51 55
070-648 14 10

Försäljningsavdelning

Avdelningen ansvarar för kundkontakter, uthyrning, förhandlingar, hyreskontrakt och andra ärenden rörande Galärens lokaler, bostäder och parkeringar.

Britt Johansson
Britt JohanssonKonferensvärd
[email protected]

070-211 87 01
Jimmy Westerlund
Jimmy WesterlundFörsäljningschef
[email protected]
0920-23 51 54
070-656 46 46
Eva Lindström
Eva LindströmBostadsansvarig
[email protected]
0920-23 51 56
070-648 14 09
Vincent Lundahl
Vincent LundahlLokaluthyrare
[email protected]
0920-40 79 64
070-779 44 00

Förvaltningsavdelning

Fastighetsavdelningen ser till att fastigheterna mår bra. Avdelningen har det övergripande ansvaret för de fysiska byggnaderna samt den löpande driften, skötseln och underhållet av Galärens fastigheter. Man utvecklar också effektiva lösningar för att minska energiförbrukningen och driver tjänster inom service kopplade till fastigheterna.

Linda Callenberg
Linda CallenbergFörvaltare
[email protected]

0920-40 74 91
Annelie Hedqvist
Annelie HedqvistKundtjänstadministratör
[email protected]
0920-23 51 51 (vxl)
070-250 31 01
Jeanette Lundberg
Jeanette LundbergKundtjänstadministratör
[email protected]
0920-23 51 51 (vxl)
076-111 62 21
Oskar Brännholm Kvenås
Oskar Brännholm KvenåsFörvaltare
[email protected]

0920-40 74 95
Emelie Renlund
Emelie RenlundFörvaltare (föräldraledig)
[email protected]
0920-40 74 96
072-568 01 01

Projektavdelning

Avdelningen ansvarar för Galärens olika byggprojekt, dvs nyproduktion, renoveringar, hyresgästanpassningar mm. Projektavdelningen har även hand om Galärens egen bygg- och underhållsverksamhet.

Robert Sandberg
Robert SandbergProjektledare Bygg
[email protected]

070-298 15 17
Jonatan Nilsson
Jonatan NilssonProjektledare VS
[email protected]

070-260 38 11
Simon Sundström
Simon SundströmProjektledare Bygg
[email protected]

070-265 71 71
Marie Karlsson Tåhlin
Marie Karlsson TåhlinProjektledare Design & Arkitektur
[email protected]
0920-40 74 93
070-665 63 30
Erik Lundkvist
Erik LundkvistProjektledare Ventilation & Bygg
[email protected]
0920-40 74 90
070-300 11 51
Lars-Göran Hedström
Lars-Göran HedströmProjektledare Bygg
[email protected]
0920-24 41 44
070-546 13 01
Mattias Nilsson
Mattias NilssonProjektledare Bygg
[email protected]
0920-24 41 40
070-350 69 24
Magnus Bjuhr
Magnus BjuhrProjekt- och förvaltningschef, vice vd
[email protected]
0920-23 51 59
070-355 64 28

Kommunikationsavdelning

Avdelningen ansvarar för företagets interna och externa kommunikation samt marknadsföring.

Veronika Johansson
Veronika JohanssonKommunikationschef
[email protected]
0920-24 41 41
070-648 12 43

Ekonomiavdelning

Avdelningen har hand om bolagets löpande ekonomi, personalfrågor, hyresavisering, kundtjänst och fungerar som ett stöd till övriga avdelningar.

Johan Mörtsell
Johan MörtsellController
[email protected]

070-387 47 78
Sara Kröger
Sara KrögerEkonom
[email protected]

0920-40 74 98
Magnus Taavo
Magnus TaavoController
[email protected]
0920-24 41 42
070-624 17 37
Örjan Lindström
Örjan LindströmEkonomichef, vice vd
[email protected]
0920-23 51 52
070-601 08 68
Lumturije Sulaj
Lumturije SulajEkonom
[email protected]
0920-40 74 92
070-621 09 32
Sofia Eriksson
Sofia ErikssonTrivselvärd/konceptansvarig trygghetsboende
[email protected]
0920-24 41 48
070-280 28 10

HR/utbildning

HR-funktionen ansvarar för Galärens personalfrågor och utbildning
Jenny Öhman
Jenny ÖhmanHR och Utbildningschef
[email protected]
0920-23 51 51 (vxl)
072-252 84 09