Social hållbarhet

Vårt sociala ansvarstagande innebär att vi värnar om medarbetare, hyresgäster och samhälle. Vi prioriterar en god arbetsmiljö med tydliga etiska riktlinjer, motverkar diskriminering och främjar jämställdhet och mångfald.

Varje år fördelas över en miljon kronor som stöd och inspiration till lokala verksamheter inom idrott, kultur, samhällsbyggnad och företagande – verksamheter som ger staden liv.

Så här jobbar vi på Galären med hållbarhet i våra hus och i livet mellan husen

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet