Mångfald

Vi hjälper nyanlända i Sverige. Sedan 2016 har vi en överenskommelse med Luleå kommun att erbjuda 25 procent av de lediga lägenheterna till nyanlända. Bostäderna fördelas av kommunen. Därutöver fördelar Galären självt bostäder till bostadssökande oavsett vem man är.