Ekologisk hållbarhet

Vi väger in hållbarhetsaspekten i allt från val av lämpligt byggmaterial och deponi av byggavfall till god inomhusmiljö och ekosystemtjänster. 

Bygg- och fastighetssektorn svarar för drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning. Det är för mycket och måste minskas. Galärens påverkan är störst inom energi, inneklimat, material, avfallshantering och transporter. Inom ramen för hållbarhetsarbetet ser vi över verksamheten för att hushålla med resurserna och minimera vår negativa miljöpåverkan.

Vid nyproduktion och renoveringar görs genomgripande energieffektiviseringar, vilket minskar energiåtgången med minst 25 procent. Vi väger in hållbarhetsaspekten i allt från val av lämpligt byggmaterial och deponi av byggavfall till god inomhusmiljö och ekosystemtjänster. Vi gör energibalansberäkningar på varje enskild fastighet, investerar i solceller, trimmar ventilationssystem och luftflöden, utför radonmätningar och mycket annat. I fastigheterna installeras fortlöpande nya laddstationer, den egna vagnparken utgörs av hybrid- och elbilar. Fastighetsskötarnas ronderingar planeras för att minska mängden lokala resor.

Så här jobbar vi på Galären med hållbarhet i våra hus och i livet mellan husen

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet