Galären stöttar kulturlivet i staden

Ett rikt kulturliv är en viktig ingrediens för livet i staden och dess attraktivitet. Vi på Galären anser att mångfald och variation i stadens utbud av både nöjen, kulturevenemang och fritidsaktiviteter är viktigt för en levande stad.

Galärens insatser för kulturlivet avser bland annat ett långsiktigt samarbetsavtal med Norrbottensteatern, årlig stöttning av Kulturnatten och ett samarbete med Lule Stassteater samt punktinsatser för andra kulturverksamheter som exempelvis Folkets Bio.

Foto i inlägget: Bild på teaterhuset i Luleå av fotograf Magnus Stenberg.