Investeringar i solceller

Galärens första solcellsprojekt blev verklighet 2019 i samband med nyproduktionen i kvarteret Hägern på Varvet i Luleå. Den nya solcellsanläggning placerades på taket på kontorsbyggnaden på Västra Varvsgatan 18.

Under våren och hösten 2021 väntar ytterligare åtta solcellsanläggningar på taken på Galärens bostadsfastigheter i centrum. När projektet är färdigställt kommer 1 254 paneler upp på en total yta om 2 100 kvadratmeter och produktionen genererar 378 500 kWh, vilket motsvarar el till ca 63 normalstora villor. Utöver detta anläggs även solcellspaneler på fasaden till fastigheten Vattenormen 2 på Ålgatan 10 på Skutviken.