Ekonomisk hållbarhet

Vårt långsiktiga värdeskapande sker genom investeringar och utveckling av ett fastighetsbestånd av hög kvalitet. Finansiell stabilitet är grunden för koncernens verksamhet.

Galärens långsiktiga utveckling är beroende av att leverera värde till kunderna, företaget och samhället. Vi verkar utifrån övertygelsen att lönsamhet stärker miljömässig och social hållbarhet. 

Så här jobbar vi på Galären med hållbarhet i våra hus och i livet mellan husen

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet