Källsortering

Galären arbetar aktivt med miljö- och resursförbättrande åtgärder. En del av hållbarhetsarbetet är att se till att så mycket som möjligt av hyresgästernas avfall återvinns. Därför gör Galären en rad investeringar i källsorteringen på fastigheterna, några av åtgärderna som initierats nedan.

  • Källsorteringssatser i underskåp i lägenheternas kök.
  • Källsorteringspåse för att förenkla sorteringen hemma och som kan tas med till återvinningstationen.
  • Utökad källsortering och i flera fall full sortering. I annat fall hänvisas till närmaste ÅVS.
  • Nedgräva sopkärl för att kunna samla större volymer vilket bidrar till färre tömningar. De nergrävda kärlen bidrar till minskad risk för dålig lukt och bidrar till en trevligare miljö på fastigheterna. Dessutom tar de även upp mindre yta ovan mark.
  • Kontinuerlig hyresgästinformation om källsorteringen på fastigheterna.
  • Kameraövervakning.