Arkitektur - höga krav på gestaltning och form

Galären lägger stor vikt vid en god arkitektur. Våra hus planeras och utformas efter höga krav på gestaltning och form. Funktion, ljus, form och materialval är grunden för en arkitektur som bidrar till samhällsnytta och god livsmiljö.

Stor arkitektonisk vikt läggs vid såväl exteriörer som interiörer. Hus, bostäder och lokaler ska ha estetiska kvaliteter och vara långsiktigt hållbara. Detta synsätt följer byggprocessen när vi bygger om, bygger till och bygger nytt. Från ritbordets första penndrag till fasadens sista tegelsten.