Vill du bli en av vännerna på Galären i Luleå? Då har du hittat rätt. Här publicerar vi Galärens aktuella och utannonserade tjänster.

Just nu har vi inga lediga tjänster ute. Men vill du skicka in en spontanansökning kan du maila den till ledigajobb@galaren.se.

Bättra på dina kunskaper om oss som arbetsgivare och arbetsplats

Socialt ansvar för Galären innebär bl a att vi värnar om god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden, har tydliga etiska riktlinjer, motverkar diskriminering, främjar jämställdhet och mångfald samt intar en positiv attityd till nyanlända. Det är en av våra sociala grundbultar.

I samarbete med Jobbhälsan har vi tagit fram en policy för internt, systematiskt arbetsmiljöarbete. Policyn är vägledande för det gemensamma arbetet att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och förebygga arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Vi har också en policy för likabehandling – att alla i företaget ska samverka aktivt för en jämställd arbetsplats – där vi alla har olika bakgrund och erfarenheter – som är fri från diskriminering och trakasserier.

Galärens policy för rehabilitering utgår från synsättet att arbete är en grund för livskvaliteten. Som arbetsgivare har vi ansvar att skapa bra arbetsförhållanden och förebyggande insatser som medverkar till minskad frånvaro och ett aktivt rehabiliterings- och anpassningsarbete.

Vi vill ha engagerade och delaktiga medarbetare som upplever god balans mellan arbete och privatliv. Därför försöker vi på olika sätt stimulera medarbetarnas trivsel och utveckling: Utbildning och kompetensutveckling för alla, sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård för alla, gratis friskvård minst en timme i veckan på betald arbetstid för alla. För att personalen enkelt ska kunna kombinera arbete och familjeliv uppmanas medarbetare att vid behov ta ut tid för barnledighet och vård av barn.