Energieffektiviseringar

Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för 33 procent av landets energiförbrukning. Därför ger vi hög prioritet till energibesparingar och hållbara investeringar.

Vi har startat en rad förbättringsprojekt inom energieffektivisering, driftoptimering och innemiljö för att hushålla med resurser och skapa en mer hälsosam innemiljö. Vi kan konstatera att åtgärderna fått positiva effekter i form av minskad energiförbrukning.

Vid nyproduktion och renoveringar genomförs genomgripande energieffektiviseringar, vilket minskar energiåtgången med minst 25 procent.