Galärenfonden är en viktig del i Galärens sociala ansvarstagande. Vi ska genom Galärenfonden stötta, inspirera och hjälpa kreativa entreprenörer att förverkliga sina drömmar med hjälp av vår kunskap och vilja att verka för en stad i rörelse.

Fonden ger ekonomiskt stöd till enskilda initiativ, föreningar och organisationer som ger staden liv. Varje år fördelas över en miljon kronor som stöd och inspiration till lokala verksamheter inom idrott, kultur, samhällsbyggnad och företagande. Fonden upphandlar också offentlig konst och konstnärliga utsmyckningar till Galärens nyproducerade bostadsfastigheter.

2018 delade Galärenfonden för första gången ut Årets Samhällsbyggnadspris. Det årliga priset är på 50 000 kronor och delas ut till den person, det företag eller den organisation som med arkitektur, design eller annan konstnärlig gestaltning ger staden liv. En särskild jury utser pristagaren som offentliggörs på Luleås näringslivsgala i oktober. Läs om 2019 års pristagare här.