Vinnaren av Kultur- och samhällsbyggnadspriset 2024

Under fredagskvällen den 24 maj delades Galärens Kultur- och samhällsbyggnadspris ut under Luleå Business Awards som anordnades i Luleå Energi Arena. Årets pris fokuserade på kulturen och vinnaren blev Konst i Det Gröna.

Juryns ordförande Marie Karlsson Tåhlin (Projektledare Design & Arkitektur på Galären) delade ut priset på scenen under galakvällen. Eva-Lena Holmkvist Parkström och Kent Ögren från Luleå Konstförening,  som står bakom Konst i Det Gröna, tog emot priset, äran och en check på 50 000 kr för sitt arrangemang.

– Vi är tagna över det fina priset, det är så stimulerande att få en uppskattning för det vi gör, säger Kent Ögren, Ordförande i Luleå Konstförening.

Motiveringen till priset löd:

Galärens Kultur- och samhällsbyggnadspris 2024 tilldelas ett arrangemang som utvecklats till både tradition och institution. I 47 år har bildkonstens betydelse passionerat lyfts fram och öppnat ett fönster i naturen, där besökarna får möta etablerade och oprövade konstnärers världar av erfarenheter, upplevelser och drömmar. Evenemanget skapar ett betydelsefullt mervärde för de medverkande konstutövarna.

Läs mer om vårt pris och om årets juryarbete här.

Om Galärens- Kultur och Samhällsbyggnadspris:

Luleås byggnader, miljöer och kulturutbud bidrar i hög grad till människors upplevelser av staden. Hur staden gestaltas påverkar hur den uppfattas av både Luleåbor och besökare. Gestaltning av byggnader och miljöer förmedlar trygghet, attraktion och visioner. En vital kultursektor visar på stadens öppenhet och tolerans. I samspelet mellan kultur och samhällsbyggnad skapas goda förutsättningar för tillväxt. Det handlar om att skapa upplevelser, medvetenhet, attraktivitet, hållbarhet och funktion så att kultur och samhällsbyggande tillsammans bidrar till stadens utveckling. En utveckling som stimulerar livet i och mellan husen.

Galärens årliga Kultur- och samhällsbyggnadspris på 50 000 kronor tilldelas den eller de personer, det företag eller den organisation som med konstnärlig gestaltning, arkitektur eller design ger staden liv.

På bilden från vänster: Eva-Lena Holmkvist Parkström, Marie Karlsson Tåhlin och Kent Ögren. Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna.