Finna min plats - Pilar de Burgos

Konstnären Pilar de Burgos är född och uppvuxen i Mexico City. Under en resa till Norrbotten 1998, där hon hade tre utställningar, så träffade hon sitt livs kärlek och året efter flyttade hon till Luleå där hon fortfarande är bosatt. Hon har studerat konst på National Institute of Fine Arts i Mexico City och är ständigt aktuell med nya utställningar i både Sverige och Mexiko.

Konstverket ”Finna min plats” är en installation som består av två delar. Det är skuret ur kopparplåtar och utgör därmed varandras negativ. Den första delen klättrar upp för väggen på fastigheten vid Floras kulle och konstverkets andra del är en cirkel med sittplatser på fastighetens innergård.

– Tanken var att skapa en växt som hittar sin egen väg upp längs väggen. En växt hittar alltid sin egen väg och det är samtidigt en metafor för att vi själva också måste hitta vår egen väg genom livet, säger Pilar de Burgos.

Hon valde att skapa konstverket av koppar eftersom materialets yta, precis som en person, förändras över tid i en process som aldrig slutar. På dagtid syns kopparens grönaktiga ärgning mot husväggen och på nätterna är konstverket belyst från insidan.

– Koppar förändras med tiden men det förändras väldigt sakta. Med hjälp av belysningen så syns det som finns på insidan tydligare. Det är som själen, som inte alltid syns förrän vi belyser den. Det är också därför ljuset kommer från insidan av konstverket istället för att låta strålkastare belysa det utifrån, säger Pilar de Burgos.

Den som tar ett steg tillbaka och betraktar de slingrande växterna som helhet kan urskilja en figur som klättrar upp för väggen och avbildas i lövverket.

– Man måste leta efter figurerna och om du hittar dem så kanske du kan hitta på en egen historia kring dem. Jag vill inte läsa in för mycket av mina egna tankar men för mig handlar den klättrande figuren om att kämpa, eftersom vi alla måste kämpa oss igenom olika saker i livet.

På innergården i anslutning till den cirkelformade sittplatsen finns en avbildning av ett barn som läser en bok.

För mig representerar barnet med boken att vi ibland måste gå tillbaka till början för att se oss själva. Läsning förflyttar oss till en annan värld och på så sätt kan vi röra oss mellan olika världar i fantasin och kanske hitta oss själva igen.


Konstverket växer längs fasaden i korsningen Köpmangatan/Hermelinsgatan.


Finna min plats fortsätter genom portalen och in på innergården.


På den trivsamma innergården återfinns den cirkelformade sittplatsen.