Fasadkonst lyser upp Floras kulle

2017 invigdes det ombyggda Kvarteret Torsken i centrala Luleå som numera pryds av ett av Luleås största konstverk signerat Pilar de Burgos.

Kanske är du en av alla dem som fascinerats av den gigantiska klängväxten som slingrar sig upp över Kvarteret Torsken och dess innergård. Konstverket, som är döpt till Finna min plats, är skapat av 112 kvadratmeter kopparplåt och 1 000 LED-lampor. Från idé till verklighet passerade 365 dagar.
– Jag ville göra ett konstverk som fungerar både på sommaren och vintern. Finna min plats är ett verk som i sin visuella rörelse visar en klängväxt, som steg för steg söker efter sin plats och på sin väg expanderar, växer och guidar oss från byggnadens exteriör till dess innergård. Det här skapar en metafor där människan också, genom sin existens, växer och intar områden för att finna sin plats, från sitt yttre till sitt inre, säger Pilar de Burgos.

Lyser i mörkret

Kvarteret Torsken består av fyra hus, nya bostäder samt det miljöklassade Floras Kulle Trygghetsboende. Något som gifter sig väl med konstverkets kraftfulla gröna färg. När mörkret faller, förändras verket till ett hav av ljus.
– Det låter oss se dess inre sken vilket ger en referens till hur allt i naturen förändras och hur vi i vår tur följer samma steg och låter oss upptäcka mer och mer, i vår transformation, vårt inre ljus.
Pilar de Burgos arbetar med skulpturer och installationer i olika material och tekniker. Finna min plats, är tillverkat av kopparplåt med en patina gjord med en speciell kemisk teknik.
– Inne i byggnaden finns en fysisk plats som är det motsatta komplementet till konstverket. Här kan besökarna sitta och förmodligen finna, för ett kort stund, sin egen plats.

Starkt budskap

Att vi på Galären tycker att konst är viktigt är ingen hemlighet. Det är värdefullt ur era perspektiv.
– Vi vill visa att konsten är levande. Samtidigt skapar det också en trygghet. Ju mer människor rör sig i ett område, desto mindre angenämt blir det att vara våldsbenägen. Konst gör att folk tar sig ut mer, för att ta del av verken som finns, säger Marie Karlsson Tåhlin, ansvarig för den konstnärliga utsmyckningen hos Galären.
På Galären vill vi att det ska synas att vi satsar på konst. Därför vill vi sätta Luleå på kartan, också i det konstnärliga. Något som Finna min plats verkligen gör. Det skapar en arkitektur för staden.
– Det är ett väldigt starkt budskap, om man följer växtens växtkraft. Det är också fint för de boende på trygghetsboendet, och även för övriga angränsande boenden mot innergården, att de har något vilsamt och vackert att vila ögonen på när de besöker innergården. Konstverket syns mycket därifrån, men även de utanför som ser vår fastighet sugs in i det. Sedan är det ett bra material som kräver lite underhåll och är lätt för miljön vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, avslutar Marie Karlsson Tåhlin.