Evighet - Lena Kriström

Lena Kriström är ursprungligen från Östersund men är idag bosatt i Jukkasjärvi där hon också har sin konstateljé. Hon utbildade sig på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och har sedan början av 90-talet bland annat bidragit med en stor mängd isskulpturer till ishotellet i Jukkasjärvi.

Konstverket ”Evighet” är tillverkad av en form av betong som Lena utvecklat. Genom att blanda i järnmalm från LKABs gruva i Kiruna får hon en svart betong som hon sedan skapar skulpturen med.

– Jag använde mig av järnmalmskross eftersom jag verkligen tycker att det är Norrbottens eget material, säger hon.

Skulpturen på Mjölkudden har formen av en stående evighetssymbol och i mitten står en figur med blicken vänd mot himlen och evigheten. Under kvällstid är skulpturen upplyst från sidan så att linjerna och kontrasterna mellan ljus och skugga blir tydligare.

– När jag själv tittar på skulpturer så är det alltid viktigt att det finns en spänning som kommer inifrån och att ögat kan följa formen och uppleva den kraften. Människan letar alltid efter att förstå eller att ”känna igen”. Vi är beroende av miljön omkring oss och för mig handlar Evighet om att allt hänger ihop – evigheten och människan.

I processen med att ta fram skulpturen fick hon slå sönder delar av den flera gånger och arbeta om detaljer i helheten för att kunna hitta uttrycket som hon sökte efter. Skulpturen är placerad i bostadsområdet vid sidan av vägen och för den som ser skulpturen föreslår Lena Kriström besökaren att gå runt själva skulpturen för att kunna se den från olika vinklar.

– Jag brukar säga att skulpturer är känslor utan ord. Jag hoppas att alla som besöker skulpturen också blir engagerade.

Lena Kriströms ”Evighet” står intill Mjölkuddsvägen vid stadsradhusen i kvarteret Radiomasten.