Galären presenterar två nya konstverk i Luleå

PRESSMEDDELANDE: På torsdagseftermiddagen visades två nya konstverk upp i Luleå. Galären som årligen satsar ett stort engagemang på konstnärlig utsmyckning adderar två nya verk till sitt senaste nyproduktionsprojekt med bostäder och lokaler i kvarteret Hägern på Varvet.

Galären arbetar med konst som en naturlig del av alla nyproduktionsprojekt. Att tillföra konstnärlig utsmyckning är en del i det sociala hållbarhetsarbetet på företaget.

– Vi vill visa en levande konst som förskönar miljöerna kring våra fastigheter, men konstverken tillför också trygghet i staden. Vi satsar årligen på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning för att sätta Luleå på kartan, berättar Marie Karlsson Tåhlin, projektledare Design och Arkitektur på Galären i Luleå.

De båda konstverken är placerade i kvarteret Hägern i centrala Luleå där Galärens senaste nyproduktion med 127 lägenheter, 2 600 kvm lokaler och en nyetablerad Coopbutik ligger. Båda verken finns exteriört på fastigheten så att även allmänheten och boende i området kan ta del av dem.

Det första konstverket är en grafisk illustration över Södra Hamn och Oscarsvarv. Illustrationen har skapats av Gunvor Ekström, illustratör, efter en idé av arkitekt Bengt Aili. Det historiska motivet är hämtat ur bilder från stadsarkivet hos Luleå Kommun som har tryckts på svart fasadskiva. Illustrationen upptar en yta om 36 kvm på fasaden till den nya Coopbutiken.

Den andra konstverket – Solens Cykler – har skapats av konstnären Erling Johansson, målare, filmare och skulptör.  Solens Cykler är en 10 meter hög fristående skulptur i stål och plåt som belyses till sin betydelse med rörligt LED-ljus där färgsättning och rörelsemönster styrs digitalt. Skulpturen, tillsammans med ljussättningen, symboliserar solljuset och solens rörelser från gryning till solnedgång. Betraktaren kan följa solens cykler över dygnet. Färgerna i konstverkets belysning, tillsammans med dagsljuset, skildrar himlens färger under soluppgångar, dagsljus och kvällshimlens sensibla stämningar. Skulpturen skapar identitet och hoppfull stämning till stadsdelen.

– Vi arbetar med olika konstuttryck på våra fastigheter, både vad gäller form och teknik. Vi adderar allt ifrån magnifika pjäser till målningar och andra verk på fasader eller innergårdar. De konstverk vi tillfört här i kvarteret Hägern är ett bra exempel på det. Här arbetar vi både med stora volymer, den senaste ljustekniken och historiska värden för den fysiska platsen, säger Marie Karlsson Tåhlin, som är ansvarig för konstprojekten hos Galären i Luleå.

För utförligare information om konstverken, kontakta:
Marie Karlsson Tåhlin, projektledare Arkitektur och Design på Galären
Tel: 070-665 63 30. Mail: marie.karlssontahlin@galaren.se


Grafisk illustration över Södra Hamn och Oscarsvarv av Gunvor Ekström, efter en idé av arkitekt Bengt Aili.

Detaljbilder på konstverket Solens Cykler av Erling Johansson.