Galärens nya pris ger staden liv

Luleås byggnader och miljöer bidrar i hög grad till människors upplevelser av staden. Vinnarna av Årets samhällsbyggnadspris har varit med och skapat skönhet, hållbarhet och funktion som stimulerar livet i och mellan husen.

Galären delade under fredagen ut det prestigefyllda priset Årets samhällsbyggnadspris 2018 under Luleå Business Awards. Men det här priset vill Galären uppmuntra till fler satsningar på gestaltning som ger staden liv. Årets pris på 50 000 kronor gick till projektet Havsstrand Pumpstation P 42 och Jan Forsmark, Designat ljus Europa, samt Niklas Granljung vid A och D Arkitektkontor.
– Fantastiskt roligt och hedrande att vinna det här priset, säger duon.

Juryns motivering löd:”Vi vill här uppmärksamma kreativiteten i omvandlingen av ett vardagligt och nödvändigt nyttoelement – till ett skulpturalt tillskott i staden. Med sin effektfulla ljusupplevelse skapar den ett nytt spännande blickfång till Luleå. Den är hållbar, beständig och nyskapande. Den fångar staden, stålet, havet, ljuset och den konstnärliga lekfullheten i ett större publikt sammanhang.”

I juryn hittar vi Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter, Kristina L Nilsson, professor arkitektur, Luleå tekniska universitet, Helene W Lindberg, vd Lindbergs konst och ram, Marie Karlsson Tåhlin, projektledare design & arkitektur, Galären och Li Skarin, vd Luleå Näringsliv AB.

Priset kommer delas ut varje år till den person eller de personer, det företag, eller den organisation som med arkitektur, design eller annan konstnärlig gestaltning ger staden liv.