Utförda projekt
Som en del av driftoptimeringen av våra fastigheter tilläggsisolerar vi byggnaderna med lösull.
Tilläggsisolering av bostadsfastigheter
Beställare/byggherreGalärenEntreprenörerQadro EntrepenadFärdigställtVåren 2020
Beställarens projektledareLars-Göran HedströmByggvolymTotalt 7 fastigheter

På Galären arbetar vi ständigt med hållbarhetsfrågor, och en del av detta arbete innebär driftoptimering av våra fastigheter. Driftoptimeringen ska bidra till mer energieffektiva hus och mindre påverkan på miljön. Just nu tilläggsisolerar vi flertalet av våra bostadshus med lösull på vindarna.

Totalt rör det sig om sju bostadsfastigheter som tilläggsisoleras, och till vår hjälp har vi Quadro Entreprenad som utför arbetet.

Förutom mer energieffektiva hus bidrar tilläggsisoleringen till mindre isbildningar på taken och behagligare boendekvalité för våra hyresgäster.