Utförda projekt
900 m2 med proffsbutik, lager och personalytor på Banvägen 23
Nya lokaler för Solar
Beställare/byggherreGalären i Luleå ABFärdigställtVåren 2022
Beställarens projektledareRobert Sandberg

Under våren 2022 flyttar Solar Sverige AB in i nya lokaler om 900 m2 med proffsbutik, lager och personalytor på Banvägen 23.

I lokalen intill Gunnar Karlsens kontor på Notviksstan anpassas befintliga butiksytor för Solars verksamhet. När kunderna kommer in i lokalen kommer de direkt att mötas av en välkomnande yta för kundfika. Takhöjden bjuder på generösa 5,5 meter och kommer att prydas av ett nedpendlat undertak med infälld belysning. Golvet består av en spacklad och slipad yta och nya mattor läggs i de fem kontoren.

I lokalerna skapas ett rejält ljusinsläpp tack vare fönsteröppningar i tegelfasaden som ger plats åt tre meter höga fönster. Två nya portar installeras och kläs i samma kopparmetallicplåt som återfinns på andra delar av byggnadens fasad. Utvändigt byggs en lastkaj och vid entrén en inglasad altan för att kunder och medarbetare ska kunna sitta där sommartid.

Galären bygger för att klara kraven för att miljöcertifiera byggnaden enligt Green building där kriterierna är att sänka energiförbrukningen i fastigheten med 25 procent mot kraven i BBR (Boverkets byggregler).