Utförda projekt
Vi bygger 800 kvm lokaler på Notviksstan för DEKRA Industrial och DEKRA Automotive.
Nyproducerade lokaler för DEKRA
Beställare/byggherreGalären i Luleå ABAnsvarig ArkitektStark Arkitekter
Beställarens projektledareLars-Göran Hedström

En helt ny volym om ca 800 kvm ska byggas ihop med Galärens befintliga fastighet på Banvägen 23. I lokalerna kommer DEKRA Industrial och DEKRA Automotive samsas.

DEKRA Industrial, som redan hyr lokaler i en av Galärens fastigheter på Ytterviken, var i behov av bättre anpassade ytor för verksamheten. Samtidigt hade DEKRA Automotive långt gångna planer på att utöka med en till besiktningsstation i Luleå. Resultatet blev en lösning där båda verksamheterna samsas i en ny lokalisering. Till en början räknar hyresgästen med att vara 13-15 medarbetare på plats, men på sikt ska lokalerna inrymma 20-25 st.

Galären bygger kundanpassade ytor samtidigt som man tar tillvara den postindustriella tegelfasaden och fortsätter med den nya spännande arkitekturen på fastigheten och området.

Som en den i Galärens hållbarhetsarbete bygger vi för att klara kraven för att miljöcertifiera fastigheten.

Planerat färdigställande och inflyttning i slutet av 2022.

Om DEKRA
DEKRA är en av världens ledande expertorganisationer. Företaget har för närvarande verksamhet i 60 länder i Väst- och Östeuropa samt i USA, Brasilien, Nord- och Sydafrika, Israel, Japan och Kina. Mer än 44 000 medarbetare arbetar med att säkerställa långsiktig säkerhet, kvalitet och att skydda vår miljö.

DEKRA Industrial AB tillhandahåller full service för inspektioner av byggnader, anläggningar, maskiner och infrastruktur, inklusive materialtestning och inspektion och avancerad NDT-testning. DEKRA Automotive AB arbetar främst med besiktning av fordon.

Tillsammans har DEKRA-koncernen verksamhet på 46 orter i Sverige med nära 700 medarbetare. Gemensamt för samtliga DEKRA bolag är att man arbetar med tjänster för att öka säkerheten hos sina kunder.