Kommande projekt
Planer för en ny bostadsvolym helt i trä med 38 lägenheter, varmgarage och stor gemensam terrass.
Möjlig nyproduktion av bostäder i kv Fjärilen
Beställare/byggherreGalären i Luleå ABAnsvarig ArkitektStark Arkitekter
Beställarens projektledareSimon Sundström

Galären presenterar planerna för att få bygga bostäder i kvarteret Fjärilen på Varvet i Luleå. Här vill vi möjliggöra en bostadsvolym helt i trä med 38 lägenheter, varmgarage under mark, gemensamhetslokaler och en stor terrass i bästa solläge.

Bakgrund

Galären förvärvade fastigheten Fjärilen 3 på Hornsgatan 12 i december 2020. På fastigheten med en tomtyta på 822 kvm finns idag ett äldre kontorshus. Galärens önskan är en ändrad detaljplan för att inom några år kunna bygga bostäder på fastigheten.

– Vi vill vara med och utveckla ett växande Luleå där behovet av nya bostäder är stort. Redan vid förvärvet såg vi fastighetens framtida utvecklingspotential. Nu går vi fram till kommunen med en önskan om en detaljplaneändring för att kunna bidra med fler, attraktiva och hållbara bostäder till staden, säger Gunnar Tåhlin vd på Galären.

Status

En presentation över planerna lämnades in till kommunen i februari 2022.

Bostäderna

Förslaget uppskattas i nuläget till 38 lägenheter fördelat på 21 treor, 15 fyror och 2 femmor med en total bostadsyta om drygt 3 000 kvm. Samtliga lägenheter får en egen större balkong och en invändig takhöjd om 2,7 meter vilket väsentligt förbättrar den upplevda känslan i boendet. Detta kombineras med extra höjd på fönstren för att maximera dagsljusinsläppet.

– På senare år har det byggts många mindre lägenheter som passar för det lilla hushållet. Tanken i det här projekt är att bygga för familjer i större utsträckning med 3–5 rum per lägenhet. Detta medför ett bredare och mer varierat utbud av bostäder i Luleå totalt sett, säger Gunnar Tåhlin.

Arkitekturen

Förslaget till ny bostadsbyggnad präglas av en modern, varm och elegant arkitektur i trä som återspeglar naturen i Norrbotten och som håller över tid. En uppglasad transparant entré blir en viktig del av fastigheten tillsammans med en öppen pelargång. Den ger ljus, trevnad och trygghet samt tillför genomsikt i Hornsgatans förlängning. Mot gårdssidan planeras en mer intim utemiljö i markplan samt en stor gemensam takterrass på våning fem. De olika höjderna på byggnaden bryter ner helheten till en för staden spännande blickpunkt.

Den stora gemensamma takterrassen som ramas in av södra hamnfjärden och älvutloppet förses med en vindskyddad pergola som skapar rumskänsla.

Lägenheterna får en invändig takhöjd om 2,7 meter vilket väsentligt förbättrar den upplevda känslan i boendet. Detta kombineras med extra höjd på fönstren för att maximera dagsljusinsläppet (2,3 meter ök fönster invändigt).Samtliga lägenheter får en egen större balkong.

Hållbarhet

Förutom att trä skapar en vacker exteriör arkitektur så bidrar träet i stommen och på fasaderna till ett bra inomhusklimat, att reducera klimatavtrycket och naturligt binder koldioxid. Byggnaden ska möta kraven för miljöcertifiering vilket idag medför 25% lägre energianvändning än nybyggnadskraven (BBR). Några andra exempel på hållbarhetsaspekter:

 • Arkitektur och teknik utformas för att tillvarata dagsljus utan att skapa värmelaster.
 • Utrustning i lägenheterna för källsortering som underlättar fastighetsnära insamling.
 • Möjligheter till solceller på tak för att reducera klimatavtrycket.
 • Trä i stomme och på fasad skapar bra inomhusklimat och reducerar klimatavtryck.
 • Individuell mätning och debitering av vatten som minskar förbrukningen.
 • Grön fastighet och miljö-el där de boende genom incitament påverkar sin driftskostnad genom mätning av olika förbrukningar.
 • Fastigheter byggda mot kraven för energiprestanda bättre än normen är attraktivare för de boende.

Läget och området

Fastigheten där den planerade bostadsvolymen ska stå ligger i hörnet av Residensgatan och Hornsgatan och avslutar staden mot vattnet där promenadstråket från södra hamnen övergår i den värdefulla gröna parkmarken som tar sin början här och löper vidare runt Bryggeriet och fortsatt runt Gültzauudden.

– Vi vill ta vara på områdets potential som utgörs av en vattennära kontakt omgiven av gångstråk och attraktiva grönområden med en fin utsikt över södra hamnfjärden och älvutloppet. Detta skapar en trivsam boendemiljö ihop med den service som området kan erbjuda, säger Gunnar Tåhlin.


Skiss över den möjliga nyproduktionen av bostäder på Fjärilen 3 på Varvet i Luleå sett från vattnet.

Konstnärlig utsmyckning

I detta projekt såväl som alla andra nybyggnadsprojekt med bostäder avser vi att arbeta med konstnärlig utsmyckning. Aktuella placeringar kan vara vid entrén till fastigheten samt på fasader. Vi avser att använda belysning för att förstärka arkitekturen.

Korta fakta om det planerade projektet

 • Antalet bostäder med 3–5 rum och kök uppskattar vi i nuläget till 38 st. fördelat på 21 treor, 15 fyror och 2 femmor. Totalt drygt 3 000 kvm bostadsyta.
 • Antalet parkeringsplatser under mark uppskattar vi till ca 12 st. samt möjlighet till resterande behov i kv. Hägern.
 • Gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet.
 • Förråd i lägenheterna samt möjlighet att hyra extra förråd.
 • Erforderligt antal cykelparkeringar med och utan klimatskydd.
 • Friyta i markplan: 353 kvm.
 • Friyta gemensam terrass: 188 kvm.
 • Egen friyta balkonger (samtliga), till respektive lgh: 431 kvm.