Utförda projekt
Ombyggnation av 2145 kvm lokaler för SKF's 100 medarbetare.
Nya lokaler för SKF
Beställare/byggherreGalären i Luleå ABAnsvarig ArkitektStark Arkitekter
Beställarens projektledareSimon SundströmByggvolym2145 kvm

SKF Sverige AB flyttar ihop sina verksamheter i Luleå. 2 145 kvm i Galärens fastighet Vattenormen 2 på Ålgatan 10 ska anpassas efter verksamheten. Lokalerna exponeras i ett av Luleås mest attraktiva lägen intill Luleås stora infartsled, Bodenvägen.

SKF Sverige AB var i behov av bättre anpassade lokaler för verksamheten då man idag sitter i olika fastigheter och har förvärvat nya bolag. Lokalprojektet erbjuder en flexibel och kundanpassad lösning där SKF själva är med och påverkar utformningen av ytorna. I lokalerna ska kontor, labb och testmiljöer med 100 arbetsplatser ta form.

Tanken är att fortsätta med den postindustriella tegelarkitekturen som minner om tidigare verksamheter på fastigheten och addera nya glaspartier, entréer och skyltytor. Vi kommer att arbeta med belysning för att förstärka det arkitektoniska uttrycket och skapa trygghet i och omkring fastigheten.

Invändigt bygger vi helt nya spännande lösningar att längta till som medarbetare där vi bland annat tar upp ett schakt med ljusgård genom fastigheten och skapar kontakt mellan våningsplanen.

Lokalerna byggs för att klara kraven för miljöcertifiering.

I dagsläget är byggnationerna i en projekteringsfas med en förväntad byggstart under mars 2022. Lokalerna beräknas stå klara under fjärde kvartalet 2022.

Om SKF Sverige AB
SKF är en av världens ledande leverantörer inom lager, tätningar, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF finns idag i fler än 130 länder med 17 000 distributörsplatser och har 40 963 anställda varav 3 480 i Sverige (2020). Läs mer på: www.skf.com