Utförda projekt
Vi tilläggsisolerar och byter tak på Bergströmska gården.
Nytt tak på Bergströmska gården
Beställare/byggherreGalärenEntreprenörerStorfors plåt
Beställarens projektledareLars-Göran HedströmFärdigställtKlart Oktober 2020

Kort bakgrund
Bergströmska gårdens befintliga plåttak är från 40-50 talet och har fått rostangrepp och färg som flagnar. Förutom detta har vi haft problem med läckage i taket. Med anledning av detta behöver vi nu byta ut hela det befintliga taket mot ett nytt.

Information om projektet
Ombyggnationen av taket är planerad att påbörjas under augusti 2020. Entreprenören som ska utföra arbetet är Storfors plåt.
Under byggtiden kommer ställningar uppmonterade runt huset som fallskydd för plåtslagarna. Dessa monteras ned så snart takbytet är klart, vilket beräknas till oktober/november 2020.

Kortfattad beskrivning av åtgärderna
Hela plåttaket på stora huset (huvudbyggnaden) samt taket på gårdshuset fram till den nya delen av restaurangen (Gusto) skall bytas till ny skivtäckning. Även vissa hängrännor och stuprör ska bytas till nya.

Energi och hållbarhet
Som ett led i Galärens hållbarhetsarbete har taken tilläggsisolerats med lösull under vintern för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan.