Utförda projekt
Bostadsrättsradhus i kv Radiomasten med inspiration från London och Amsterdam.
Stadsradhus på Mjölkudden
Beställare/byggherreGalären för brf RadiomastenAnsvarig ArkitektBengt Aili, SAR/MSAEntreprenörerTotalentreprenörer: Peab (etapp 1), Bergenudds Bygg (etapp 2)Byggvolym7 425 kvm avseende 45 hus med bostadsrätt. Totalbruttoarea: 9 287 kvm.
Beställarens projektledareLats-Göran Hedström och Marie Karlsson TåhlinArkitekterTirsén & Aili ArkitekterInvesteringskostnad203 mkrFärdigställt2015 (etapp 1), 2017 (etapp 2)

2014 påbörjade Galären bygget av ett helt nytt bostadsområde på Mjölkudden, med 45 stadsradhus i kvarteret Radiomasten. Inspiration till det nya området med bebyggelsen tätt mot gatan hämtades från städer som London och Amsterdam. 

Arkitekturen utgörs av en tydlig kvartersstruktur med tre våningar höga stadsradhus på 164 kvm, grusade gränder, separata innergårdar och gemensamma faciliteter. I anslutning till Mjölkuddsvägen står konstnären Lena Kriströms skulptur ”Evighet” med associationer till bostadsområdets gröna profil; Stadsradshusen är de första Svanenmärkta bostäderna i norra Sverige.

Området ligger naturskönt och omges av stora grönytor och skogspartier i anslutning till Luleälven och Mjölkuddens stränder. Stadsradhusen byggdes i två etapper så att inflyttning i de 22 första radhusen kunde göras 2015. Resterande 23 radhus iordningställdes två år senare.

Samtliga 45 stadsradhus uppfördes som bostadsrätter.