Utförda projekt
Miljöbyggnad med högre krav på boendemiljön än kraven från BBR.
Kvarteret Sparven
Beställare/byggherreGalärenAnsvarig ArkitektBengt Aili, SAR/MSAEntreprenörerBD Bygg, ventilation Assembling, el Nea, vs Norrbottens VärmeByggvolym4 100 kvm avseende bostadsfastighet med 43 hyreslägenheter samt 900 kvm varmgarage. Certifiering: Miljöbyggnad nivå silver.
Beställarens projektledareMagnus BjuhrArkitekterTirsén & Aili ArkitekterInvesteringskostnad69 mkrFärdigställt2012

Innan kvarteret Sparven började byggas på Köpmangatan 18-20, utlyste Luleå kommun en idétävling som Galären vann. Resultatet utgjordes av ett nytt gathus på fyra våningar med 21 bostäder samt 22 lägenheter i två sammanbundna gårdshus. På gården frigjordes grönytor så att fastighetens garage kunde byggas under innergården. I fastighetens gatuplan byggdes också lokaler för en restaurang.

Bostäderna i Sparven blev de första bostadshusen i Luleå som klarade miljöbyggnadskraven med bl a installation av separat lägenhetsmätning av kallt och varmt i vatten och lägre energiförbrukning tack vare extraisolerade ytterväggar och energisnål belysning. På husen lades gröna sedumtak. Fastigheten byggdes med högre krav på boendemiljön än Boverkets byggregler, BBR.

Kvarteret Sparven blev också den första bostadsmiljön som Galären förskönade med konstnärlig utsmyckning. Tre konstnärer valdes ut: Johanna Strand som skapade två skulpturala objekt på temat ”Sparvarna bygger bo”, Lennart Holmbom med målningar och väggreliefer samt Boris Erson med fotografiska bilder i trapphusen.