Kommande projekt
Bostadshus med 6 våningar byggs utmed Varvsleden.
Centralt bostadshus med egen parkmiljö
Beställare/byggherreGalärenEntreprenörerEj klartByggvolym1 946 kvm (bruttototalarea) med 24 lägenheter och affärslokaler samt utökning av varmgarage med 13 platser.
Beställarens projektledareSimon SundströmInvesteringskostnadEj klar

Luleå kommun har antagit en ny detaljplan för kvarteret Gersen. Det innebär att Galären startat projekteringen av ett nytt 6-våningars bostadshus utmed Varvsleden.

Nyproduktionen omfattar 24 hyreslägenheter i mindre storlekar. Dessutom skapas lokaler för två butiker samt en trivsam innergård i upphöjd parkmiljö. I markplan byggs tvättstuga, cykel- och carportar, anläggning för källsortering mm.

Byggstarten är beräknad till vårvintern 2019.