Utförda projekt
Fyra huskroppar med butiker, trygghetsboende och andra bostäder.
Renovering och nyproduktion i kvarteret Torsken
Beställare/byggherreGalärenAnsvarig ArkitektBengt Aili och Charlotte Selberg, SAR/MSAEntreprenörerTotalentreprenör: Selbergs Entreprenad. Entreprenörer i övrigt: Golvteknik m flByggvolym5000 kvm bruttototalarea med 62 lägenheter, trygghetsboende, affärslokaler och restaurang
Beställarens projektledareSimon SundströmArkitekterTirsén & Aili ArkitekterInvesteringskostnad144 mkrFärdigställt2018

Efter tre år kunde det stora byggprojektet i kvarteret Torsken färdigställas. Totalt byggdes fyra huskroppar samman för att skapa 50 bostäder, varav 47 i trygghetsboendet Floras Kulle. Samtidigt renoverades 12 st lägenheter. Två av de nya huskropparna är certifierade för Miljöbyggnad.

Trygghetsbostäderna är anpassade för hushåll där minst ena parten är 65 år eller äldre. De är utformade som traditionella lägenheter med generösare mått i kök, hall och badrum. Här finns även en rad gemensamhetsutrymmen som gästlägenhet, bastu och relax. En trivselvärd bistår de boende med olika former av stöd och aktiviteter.

2017 färdigställdes kvarterets konstnärliga utsmyckning som skapats av konstnären Pilar de Burgos. Verket ”Finna min plats” – som är ett av Luleås största – slingrar sig längs fasaderna till innergården är konstruerat av 112 kvadratmeter kopparplåt och 1 000 LED-lampor.