Utförda projekt
Omfattande bostadsrenoveringar har genomförts i kvarteret Gersen.
ROT-renoveringar i kv Gersen
Beställare/byggherreGalärenEntreprenörerSelbergs Entreprenad, JoB El, Assemblin, Bravida m flInvesteringskostnad48 mkrFärdigställt2018
Beställarens projektledareMattias NilssonROT-entreprenörerSelbergs Entreprenad, Job El, Assemblin, Bravida m flByggvolym4 000 kvm inklusive 42 lägenheter och lokalytor

Omfattande bostadsrenoveringar och ombyggnad till nyproduktionsstandard har genomförts i kvarteret Gersen. Projektet avsåg bostadshuset med samtliga lägenheter och gemensamhetsutrymmen på Sandviksgatan 66A och 66B samt Varvsgatan 61 A och 61 B.

Husen byggdes på 1940- och 50-talet. Eftersom de flesta lägenheterna aldrig renoverats syftade projektet på en markant standardhöjning. Lägenheterna anpassades till dagens krav på en modern bostadsmiljö. Med nya planlösningar kunde 34 lägenheter utökas till 42.

Investeringar gjordes i energieffektiva lösningar för en sund inomhusmiljö. Husen utrustades med nya isolerande fönster, klimatsmart ventilation, LED-belysning, nya vitvaror mm. Lägenheterna har även individuella mätare för varmt och kallt vatten som sparar energi och gör det möjligt att fördela kostnaderna rättvist mellan hyresgästerna.