Banvägen 23A, Luleå (ca 1500-5000 m2)

Ledig lokal med möjlig utbyggnad.
Ledig lokal
Banvägen 23A, Luleå
StatusLedigStorlekCa 1500-5000 m2ServiceFlera butiker, restauranger och andra serviceinriktade verksamheter. Busshållplats för både lokal- och länstrafik utanför fastigheten.HyraEnligt överenskommelseKontaktVincent Lundahl
vincent.lundahl@galaren.se
070-779 44 00
TypButik, kontor, lagerLägeNotviksstan med möjlighet till bra exponeringsytor mot Luleås infartsledGrannarGunnar Karlsen, Assemblin, Svenska Kakel, Flügger färg, Babyproffsen/LeklustParkeringJa, med motorvärmare

Den lediga lokalen på fastigheten utgör en yta om ca 1 500 kvm. Med den byggrätt som finns på fastigheten finns möjlighet att utöka ytorna till upp emot 5 000 kvm.

Fastigheten ligger på Notviksstan, 4 km från centrala Luleå, i direkt anslutning till Luleås infartsled, Bodenvägen, samt Banvägen och Universitetsleden. Läget på lokalen erbjuder goda exponeringsmöjligheter.

Den befintliga byggnaden har delvis förädlats och den lediga lokalen kommer att få ett attraktivare uttryck genom ny, modern fasad, inbjudande uppglasningar, nya entréer, belysningar och skyltytor. Alla yttre arbeten genomförs för att skapa en röd tråd genom området och för att erbjuda hyresgästen en mer inbjudande och attraktiv lokal.

Ytan är lämplig för verksamhet inom handel och/eller service, gärna med en mix av B2B-verksamhet samt konsumentinriktad verksamhet. Men här finns också utrymme för det moderna företaget som vill hyra ett spännande kontor. Lokalen kan bli upptill 5000 kvm med en utbyggnad.

Kontakta oss per telefon 0920-23 51 51 eller fyll i en intresseanmälan nedan, så berättar vi mer om möjligheterna till goda affärer på Banvägen 23.

Läs gärna mer om Galären här eller se presentationsfilmen om oss och den marknad vi verkar i.

Intresseanmälan
Banvägen 23A, Luleå