DEKRA flyttar till nyproducerade lokaler hos Galären

DEKRA flyttar till nya lokaler på Notviksstan i Luleå. I lokalerna kommer DEKRA Industrial och DEKRA Automotive samsas i en nyproduktion om ca 800 kvm i Galärens lokaler intill Luleås stora infartsled, Bodenvägen.

DEKRA Industrial, som redan hyr lokaler i en av Galärens fastigheter på Ytterviken, var i behov av bättre anpassade ytor för verksamheten. Samtidigt hade DEKRA Automotive långt gångna planer på att utöka med en till besiktningsstation i Luleå. Resultatet blev en lösning där båda verksamheterna samsas i en ny lokalisering.

– Vi såg ett behov av att utöka med ytterligare en besiktningsstation i Luleå och läget på Notviksstan kompletterar den befintliga anläggningen på Gammelstadsvägen på bästa sätt, säger, Jan Martinsson, VD, DEKRA Automotive AB.

DEKRA ser en framtid där de ska utöka sin verksamhet även på personalsidan. Till en början räknar de med att vara 13-15 medarbetare på plats, men på sikt 20-25 st.

– Vi valde Notviksstan på grund av läget men också på grund av den attraktiva lokal som Galären kunde erbjuda oss. Vi får verkligen till en riktigt bra lösning för de båda verksamheterna, säger Per Magnusson, Affärsområdeschef Region Nord på DEKRA Industrial AB. I och med flytten till de nya lokalerna hoppas vi även kunna erbjuda fler arbetstillfällen framöver, berättar han.

– Vi är glada och stolta över att få utveckla mera för DEKRA som hyresgäst i våra lokaler. Det känns också spännande att vi adderar ytterligare en av koncernens verksamheter med besiktning för personbilar, husvagnar och lätta lastbilar, säger Gunnar Tåhlin vd på Galären i Luleå.

En helt ny volym om ca 800 kvm ska byggas ihop med en befintlig fastighet på Banvägen med planerad inflyttning i slutet av 2022.

– Vi bygger en helt ny volym ihop med den befintliga fastigheten där Gunnar Karlsen sitter idag och där även Solar Sverige AB valt att hyra nya lokaler under nästa år. Vi bygger kundanpassade ytor samtidigt som vi tar tillvara den postindustriella tegelfasaden och fortsätter med den nya spännande arkitekturen på fastigheten och området, berättar Gunnar Tåhlin. Och som en ytterligare del i vårt hållbarhetsarbete bygger vi för att klara kraven för att miljöcertifiera fastigheten, säger Gunnar avslutningsvis.

För utförligare upplysningar om uthyrningen till DEKRA, kontakta:

  • Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå
    Telefon: +46 70-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se
  • Per Magnusson, Affärsområdeschef, Region Nord, DEKRA Industrial AB
    Telefon: + 46 70-382 48 48. E-post: per.magnusson@dekra.com
  • Jan Martinsson, VD, DEKRA Automotive AB
    Telefon: +46 10-455 18 51. E-post: jan.martinsson@dekra.com

Om DEKRA
DEKRA är en av världens ledande expertorganisationer. Företaget har för närvarande verksamhet i 60 länder i Väst- och Östeuropa samt i USA, Brasilien, Nord- och Sydafrika, Israel, Japan och Kina. Mer än 44 000 medarbetare arbetar med att säkerställa långsiktig säkerhet, kvalitet och att skydda vår miljö.

DEKRA Industrial AB tillhandahåller full service för inspektioner av byggnader, anläggningar, maskiner och infrastruktur, inklusive materialtestning och inspektion och avancerad NDT-testning.

DEKRA Automotive AB arbetar främst med besiktning av fordon och är ackrediterad av Swedac.

Tillsammans har DEKRA-koncernen verksamhet på 46 orter i Sverige med nära 700 medarbetare. Gemensamt för samtliga DEKRA bolag är att man arbetar med tjänster för att öka säkerheten hos sina kunder.

Läs mer här:
DEKRA Automotive
DEKRA Industrial

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, förvaltar ca 100 000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.

Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad.

Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Företaget har tecknat hyresavtal om nya lokaler om drygt 900 kvm på Torpslingan 23. Inflyttningen är planerad till december 2024.
Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Efter en lång jakt på lämpliga lokaler har delar av museets samlingar äntligen hittat ett nytt hem.
Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.