Galären bygger nytt åt Solar Sverige AB

Solar Sverige AB flyttar till nya lokaler på Notviksstan i Luleå under andra kvartalet 2022. Lokalerna utgör en nyproduktion om ca 1 000 kvm i en befintlig fastighet på Banvägen 23.

Uthyrningen avser ytor om ca 1 000 kvm och avtalet är tecknat på 8 år. När Solar flyttar från Skutviken till Notviksstan i april 2022 får de större och bättre anpassade ytor för både sina medarbetare och kunder. Ytorna kommer att utgöras av proffsbutik, lager, kontor och personalytor.

– Vi är glada över att ha hittat den här lösningen tillsammans med Solar. De var i behov av större ytor för att kunna möta den växande marknaden i Luleå och då ville vi gärna hjälpa till med en attraktiv lokallösning, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Solars Luleåverksamhet täcker upp ett stort geografiskt område i en attraktiv region. Därför uppstod ett behov om nya ytor vilket nu genererar en omlokalisering inom Galärens fastighetsbestånd.

– Vi valde Galären som hyresvärd även fortsättningsvis då de under pågående avtalstid gett oss möjlighet att förändra våra lokaler utefter verksamhetens behov. Det gjorde det smidigt och enkelt för oss att både byta lokalisering och hitta en attraktiv och matchande lösning i ett lika bra logistiskt läge som innan, säger Emil Sjöström, Compentence Center Manager på Solar Sverige AB.

Nu väntar en ca 8 månader lång projektering och ombyggnation innan lokalerna kan tas i bruk.

– I och med ombyggnationen för Solar fortsätter vi att skapa ett attraktivt Notviksstan, säger Gunnar Tåhlin på Galären. Vi tar bland annat tillbaka den gamla tegelarkitekturen på området och fastighetens ursprungliga fönster får komma fram och ta plats i fasaden för att förstärka lokalens ljusinsläpp. Hela byggnaden ska hänga ihop med de övriga ägda fastigheterna som en röd tråd genom området. Vi bygger också för att kunna klara kraven för att miljöcertifiera byggnaden enligt GreenBuilding, berättar Gunnar vidare.

För utförligare upplysningar om uthyrningen till Solar Sverige AB, kontakta:

  • Gunnar Tåhlin, vd Galären. Telefon: 070-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se
  • Emil Sjöström, Compentence Center Manager, Solar Sverige AB. Telefon: 070-600 53 69, E-post: emil.sjostrom@solar.se

Om Solar
Solar Groups har cirka 3 000 anställda med en omsättning om drygt 11 miljarder DKK år 2018. Solar A/S är noterat på Nasdaq i Köpenhamn under beteckningen SOLAR B. Solar Group är ett av Europas ledande Sourcing – och Serviceföretag med verksamhet främst inom el, VVS och ventilationsteknik. Kärnverksamheten kretsar kring varuförsörjning, tjänster och optimering av kunders verksamheter. Huvudkontoret i Göteborg, centrallagret i Halmstad och Örebro samt alla Solars butiker är certifierade med ISO 9001 och ISO 14001.

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, förvaltar ca 100 000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.
Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.
Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi flyttar till större lokaler på Storgatan 52A i Luleå. Den 5 april har restaurangen premiär på den nya adressen.
Stark Arkitekter till nya lokaler

Stark Arkitekter till nya lokaler

I maj hittar man arkitektkontoret en trappa upp på Storgatan 52 i centrala Luleå. Läs mer här!