Lokal med strategiskt bra läge och god potential för nya affärer.
Ledig lokal
StatusLedigStorlekCa 1400 m2ServiceFlera butiker och andra serviceinriktade verksamheter. Busshållplats.HyraEnligt överenskommelseKontaktVincent Lundahl
vincent.lundahl@galaren.se
070-779 44 00
TypButik/ServiceLägeNotviksstan. Utmärkt logistiskt läge, 4 km från centrum.GrannarAssemblin, Babyproffsen/Leklust, Svenska kakel, Flügger Färg m flParkeringJa

Den aktuella lokalen om ca 1 400 kvm ligger på Notviksstans handelsområde, 4 km från centrala Luleå. Lokalen har ett fördelaktigt läge mitt emellan Bodenvägen och Banvägen och erbjuder bra externa exponeringsmöjligheter för företaget.

Den befintliga byggnaden är under förädling och den lediga lokalen kommer att få ett attraktivare uttryck genom nya, moderna fasader, inbjudande uppglasningar, nya entréer, belysningar och skyltytor. Alla yttre arbeten genomförs för att skapa en röd tråd genom området och för att erbjuda hyresgästen en mer inbjudande och attraktiv lokal.

Ytan är lämplig för verksamhet inom handel och/eller service, gärna med en mix av B2B-verksamhet samt konsumentinriktad verksamhet. Men här finns också utrymme för det moderna företaget som vill hyra ett spännande kontor.

Lokalens frontsida och huvudentré vetter mot Banvägen med ca 8 000 trafikrörelser per dygn. Och närheten till den vältrafikerade Bodenvägen gör att fastigheten erbjuder ett bra skyltläge som exponeras mot 23 000 passerande fordon per dygn.

Kunder, besökare och personal erbjuds bra med parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till lokalen. Parkeringsplatserna ingår i hyran.

Det finns även gott om allmänna kommunikationsmedel i anknytning till fastigheten med busshållplats för både lokal- och länstrafik ett stenkast från lokalen. Lokaltrafiken passerar närmaste hållplatsen var 10:e minut under högtrafik. Genom Universitetsleden som passerar i närheten av fastigheten når man enkelt Luleå Science Park och Luleå Tekniska Universitet.

Grannar till fastigheten är verksamheter som Lindab, Assemblin, Babyproffsen/Leklust, Svenska kakel och Gunnar Karlsen (GK). På området finns flera restauranger och annan service.

Eftersom lokalen står inför en ombyggnation bereds hyresgästen möjlighet att utforma lokalen och dess planlösning efter verksamhetens specifika behov. Tillsammans med våra arkitekter tar vi gärna fram förslag på hur lokalen kan optimeras för just ert företag.

Vill du veta mer om dina möjligheter att bedriva verksamhet i lokalerna på Banvägen 21. Ring oss på 0920-23 51 51 direkt eller fyll i intresseanmälan nedan för att kontakta oss per mail.

Intresseanmälan
Banvägen 21B, Luleå, Luleå

Fler Lokaler