Gårdsvägen 11, Luleå (ca 2566 m2)

Lokal med kontorsytor och hallar för lager eller lättare industri.
Uthyrd
Gårdsvägen 11, Luleå
StatusUthyrdStorlekCa 2566 m2ServiceNärhet till Universitetsområdet, Luleå Science Park och Porsöns centrum och dess serviceutbud. Kollektivtrafik (lokal- och länsbussar) i nära anslutning till fastigheten.HyraEnligt överenskommelseKontaktVincent Lundahl
vincent.lundahl@galaren.se
070-779 44 00
TypKontor och lager/industrihallarLägeYttervikenGrannarDäckteam, Brändöbussen, Ahlsell, Canon Business CenterParkeringJa, motorvärmarplatser på inhägnat område

Lokal på Ytterviken om 2 566 kvm. Lokalerna innehåller hallar för lager eller lättare industri samt kontor och personalytor. Kontorsdelen i byggnaden är i två plan.

Samtliga hallar har portar med inlastningsmöjligheter. Parkeringar med motorvärmare finns i direkt anslutning till lokalerna.

Hela fastigheten är på drygt 12 000 kvm så det finns stora inhägnade markytor att tillgå för den som har behov av uteytor.