Utförda projekt
Omfattande restaurering och nyproduktion när ett av Luleås äldsta hus återskapades.
Bergströmska gården
Beställare/byggherreGalärenAnsvarig ArkitektBengt Aili, SAR/MSAEntreprenörerNekab, Edito m flByggvolym1 300 kvm bruttototalarea med kontor och restaurang i två huskroppar
Beställarens projektledareSimon Sundström, Marie Karlsson Tåhlin, Erik Lundkvist, Tobias JohanssonArkitekterTirsén & Aili ArkitekterInvesteringskostnad24 mkrFärdigställt2016

2012 förvärvade Galären ett av Luleås äldsta hus, Bergströmska gården, på Rådstugatan. Ursprungligen bebyggdes tomten i slutet av 1600-talet men det nuvarande huset byggdes 1826. Gården klarade sig mirakulöst vid den stora stadsbranden 1887 – det är ur askan från stadsbranden som dagens Luleå vuxit upp.

Renoveringen av Bergströmska var ett omfattande restaureringsprojekt i samarbete med Norrbottens museum, länsstyrelsen och Luleå kommun. Mycket stor vikt lades vid en alltigenom hållbar renovering som säkrade fastighetens historiska och kulturella värden. Vid sidan av den pietetsfulla renoveringen, byggdes på gården en ny restaurang som arkitektoniskt harmonierar med huvudbyggnaden.

2015 flyttade de första lokalhyresgästerna in i det ståtliga och vackra huset. 2016 invigdes restaurangen. Färdigställandet av Bergströmska gården innebar att Galären knöt samman flera egna fastigheter i kvarteret – bland annat fastigheterna längs Stationsgatan och den nybyggda bostadsfastigheten på Köpmangatan. 


Interiörbild från Bergströmska gården efter renoveringen.


Bild från restaurangen på Bergströmska gården.


Bild från restaurangen i den nyproducerade delen på Bergströmska gården.

Relaterade artiklar