Om Branschindex:
Branschindex är ett nationellt årligt index som utgörs av en enklare urvalsundersökning. Hyresgästundersökningen mäter förvaltningskvalitet och genomförs gemensamt för alla de deltagande bolagen årligen och sker vid samma tidpunkt (maj – juni). Hyresgästernas svar redovisas på företagsnivå och de deltagande företagen får ett index på sin förvaltningskvalitet.

De fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som fått högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena i september, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet.

Initiativet som tagits fram av AktivBo och Fastighetsnytt har som övergripande syfte att få fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Läs mer på branschindex.se