I mitten av 1990-talet räddade Galären Brandforsmagasinet i centrala Luleå när man istället för att utnyttja husets rivningsrätt byggde om den klassiska byggnaden till bostäder – nästan 30 år senare vårdar vi huset på nytt.

För att förstå historien bakom Brandforsmagasinet måste vi tillbaka till början av 1900-talet. Det var Carl Brandfors som bland annat satt i stadsfullmäktige, ägde flera fastigheter och var engagerad i olika företag som var drivande i bygget av Brandforsmagasinet. Han lät byggnaden som uppfördes 1902 tjäna som magasinsbyggnad åt Aktiebolaget Carl Brandfors Järn & Maskinaffär. I början av 1990-talet valde Galären, som nu äger Brandforsmagasinet, att inte utnyttja husets rivningsrätt utan istället göra det vackra huset till bostäder. Vi bevarade dess ursprungliga utseende. Fasaden renoverades med grå spritputs och röda tegelorneringar vid fönster och alla byggnadens hörn rustades upp.


– Galären ville rädda Brandforsmagasinet till eftervärlden och bevara Luleås kulturarv, säger Magnus Bjuhr, projektchef på Galären.
Nu drygt 30 år senare renoverar Galären Brandforsmagasinet igen.
– Vi tilläggsisolerar taket och lägger ny bandtäckt plåt för att spara energi och eliminera den isbildning som varit. Det fanns ett stort behov av ny plåt på grund av läckage som hade kunnat skada byggnaden, säger Magnus Bjuhr.

Brandforsmagasinet
Luleå (33)
Galären (34)
Renovering (3)
K-märkt

Luleås nya skybar i startgroparna

Luleås nya mötesplats levererar fantastisk utsikt på höga höjder.

Centrum får ny identitet

Kommunen ger grönt ljus för att förädla en av Luleås mest attraktiva tomter.

Galären gör bostäder av p-hus

Karpen går mot en vackrare framtid.