Wibergs flyttar till nya lokaler på Ytterviken i Luleå

Företaget har tecknat hyresavtal om nya lokaler om drygt 900 kvm på Torpslingan 23 i Luleå. Den befintliga byggnaden ska byggas om och utökas med en del nyproduktion. Inflyttningen är planerad till december 2024.

– Vi är i behov av bättre anpassade ytor för vår verksamhet, dessutom sitter vi i en tillfällig lösning där vi är nu. Att Galären kunde erbjuda oss dessa lokaler gör att vi får en mer långsiktig lösning med en toppmodern och attraktiv anläggning, säger Marcus Öquist, som är vd och delägare på Wibergs Bilel & Diesel.

De befintliga lokalerna i fastigheten på Torpslingan 23 är ca 880 kvm. I och med tecknandet av det nya hyresavtalet kommer byggnaden att byggas om både in- och utvändigt samt byggas ut med ca 720 kvadratmeter. Den befintliga byggnaden får ett nytt klimatskal, nya installationer och byggs för att klara miljöcertifiering med 30 procent mindre energiåtgång.

Invändigt anpassas ytorna efter Wibergs verksamhet med verkstadshallar, kundmottagning, kontor och personalytor. Utvändigt kommer byggnaden att få ett helt nytt attraktivt arkitektoniskt uttryck, bland annat genom nya fasader, ny monokrom färgsättning, nya entréer och portar samt ny belysning. Utöver detta tas stängsel bort och nya parkeringar, grönytor och planteringar skapas.

Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå, kommenterar omdaningen av fastigheten:
– Nu när vi har hittat en långsiktig hyresgäst får vi äntligen tillfälle att även förädla och utveckla både fastigheten och byggnaden efter våra visioner. Vi vill helt enkelt skapa mer attraktiva Galärenfastigheter på området.

– Vi är för övrigt mycket stolta över att Wibergs återigen väljer oss som hyresvärd. För ett antal år sedan fanns de etablerade i våra lokaler på Skutviken och nu återvänder de för att bli vår hyresgäst än en gång, lägger han till.

Utöver Wibergs lokaler kommer ytterligare tre hallar med generös takhöjd, portar, oljeavskiljare samt kontor och personalytor om ca 221 kvm vardera att byggas. Samt att en helt ny byggnad om några tusen kvadratmeter planeras på samma fastighet.
– Vi utökar även fastigheten med fler attraktiva lokaler och planerar även för ytterligare en byggnad, avslutar Tåhlin med att säga.

För utförligare upplysningar om uthyrningen till Wibergs, kontakta gärna:

    • Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå
      Tel: 070-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se
    • Marcus Öquist, vd/delägare Wibergs Bilel & Diesel
      Tel: 0920-23 68 81. Mail: marcus@wibergs.nu

Om Wibergs
Wibergs Bilel och Diesel AB är ett av de äldre Luleåbaserade företagen och grundades redan 1946. Wibergs är en fullserviceverkstad och erbjuder service och reparationer för bensin-, diesel och el/hybriddrivna bilar av alla bilmärken samt även service och reparationer av tunga fordon. Idag ägs och drivs Wibergs av Marcus Öqvist. Läs mer på wibergs.nu.

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda och äger ca 100 000 kvm lokaler och drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter. Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv. Läs mer här.

Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Norrbottens museum flyttar in i nytt föremålsmagasin

Efter en lång jakt på lämpliga lokaler har delar av museets samlingar äntligen hittat ett nytt hem.
Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.
Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi flyttar till större lokaler på Storgatan 52A i Luleå. Den 5 april har restaurangen premiär på den nya adressen.