Vi vill veta hur våra hyresgäster trivs hos oss

Vartannat år genomför vi på Galären en större nöjd-kund-undersökning bland våra bostads- och lokalhyresgäster med frågor om hur de upplever sitt boende eller sin lokal och vad de tycker om vår service som hyresvärd. Nu under början av november skickas årets enkät ut till digitalt till hyresgästerna.

Resultatet i undersökningen hjälper oss att se vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på. Hyresgästernas åsikter och synpunkter är såklart viktiga för vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Förutom att vi får veta hur hyresgästerna trivs hos oss ger undersökningsmetoden oss möjlighet att även göra jämförelser med fastighetsbranschen i hela Sverige. Galären strävar förstås efter att ligga i branschens framkant och att ha nöjda hyresgäster.

Undersökningen genomförs av AktivBo, ett företag med många års erfarenhet av enkätundersökningar.


Är du hyresgäst hos oss och vill du ge synpunkter eller har frågor om själva enkäten du fått skickad till dig kan du vända dig till AktivBo på telefonnummer 08-23 39 85 alternativt via mail på info@aktivbo.se.

Du kan självklart också höra av dig direkt till oss på Galären om du har andra frågor om undersökningen.

Tack på förhand för er medverkan!

Norrbottens museum och Galären i nytt samarbete

Norrbottens museum och Galären i nytt samarbete

Norrbottens museum har tecknat avtal om drygt 600 kvm lokaler hos Galären för att lösa verksamhetens behov av magasinering.
Galären tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket

Galären tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket

Det nya avtalet är tecknat på 6 år och avser ca 2 000 kvm lokaler för myndighetens nya kontor i Luleå.
Nya bostadshyror för 2023

Nya bostadshyror för 2023

Galären har träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en generell höjning av bostadshyran på 4,1%.