Vi vill veta hur våra hyresgäster trivs hos oss

Vartannat år genomför vi på Galären en större nöjd-kund-undersökning bland våra bostads- och lokalhyresgäster med frågor om hur de upplever sitt boende eller sin lokal och vad de tycker om vår service som hyresvärd. Nu under början av november skickas årets enkät ut till digitalt till hyresgästerna.

Resultatet i undersökningen hjälper oss att se vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på. Hyresgästernas åsikter och synpunkter är såklart viktiga för vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Förutom att vi får veta hur hyresgästerna trivs hos oss ger undersökningsmetoden oss möjlighet att även göra jämförelser med fastighetsbranschen i hela Sverige. Galären strävar förstås efter att ligga i branschens framkant och att ha nöjda hyresgäster.

Undersökningen genomförs av AktivBo, ett företag med många års erfarenhet av enkätundersökningar.


Är du hyresgäst hos oss och vill du ge synpunkter eller har frågor om själva enkäten du fått skickad till dig kan du vända dig till AktivBo på telefonnummer 08-23 39 85 alternativt via mail på info@aktivbo.se.

Du kan självklart också höra av dig direkt till oss på Galären om du har andra frågor om undersökningen.

Tack på förhand för er medverkan!

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar Placerum Kapitalförvaltning kontor i Galärens lokaler.
Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi har hittat lyckan på Storgatan

Hachi flyttar till större lokaler på Storgatan 52A i Luleå. Den 5 april har restaurangen premiär på den nya adressen.
Stark Arkitekter till nya lokaler

Stark Arkitekter till nya lokaler

I maj hittar man arkitektkontoret en trappa upp på Storgatan 52 i centrala Luleå. Läs mer här!