Tillväxtverket flyttar till lokaler hos Galären

Tillväxtverket Luleå (Övre Norrland) och Galären har tecknat ett 5,5 år långt hyresavtal för kontorslokaler i kvarteret Hägern på Varvet i Luleå.

Uthyrningen avser ytor om 521 kvm i kontorshuset på Västra Varvsgatan 18. När Tillväxtverket flyttar in i januari 2022 blir de grannar med både Coop Varvet, Skanska och Galärens egna kontor.

– Vi är stolta över att vi får förtroendet av Tillväxtverket, en statlig myndighet med höga krav på sina lokaler, att tillgodose deras behov av nya kontorsytor, säger Jimmy Westerlund, försäljningschef på Galären. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete framöver, fortsätter Jimmy.

Lokalen som är i två plan ska nu ställas i ordning för Tillväxtverket där de är med och skapar en attraktiv kontorsmiljö för verksamheten. I kontoret på Västra Varvsgatan kommer ca 25 personer att arbeta.

– Vi valde de här kontorsytorna hos Galären på grund av den helhetslösning och den flexibilitet de kunde leverera, med allt ifrån moderna kontorsytor som uppfyller vårt behov till tillgången på förråd, konferensytor och parkeringar. Dessutom uppskattar vi Galärens hållbarhetsarbete, säger Ulf Eriksson, Lokalsamordnare på Tillväxtverket.

För utförligare upplysningar om uthyrningen till Tillväxtverket, kontakta:

 • Jimmy Westerlund, Försäljningschef Galären
  Telefon: 070-656 46 46. E-post: jimmy.westerlund@galaren.se
 • Gunnar Tåhlin, vd Galären
  Telefon: 070-648 14 10. E-post: gunnar.tahlin@galaren.se
 • Ulf Eriksson, Lokalsamordnare Tillväxtverket
  Telefon: 08-681 92 34. SMS: 072-216 16 77. E-post: ulf.eriksson@tillvaxtverket.se

Om Tillväxtverket
Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter som arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.
I programområdet Övre Norrland ingår Västerbottens och Norrbottens län. Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Programmet Övre Norrland är inriktat mot fem tematiska mål:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
 • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Om Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda, förvaltar ca 100 000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter.
Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.

Norrbottens museum och Galären i nytt samarbete

Norrbottens museum och Galären i nytt samarbete

Norrbottens museum har tecknat avtal om drygt 600 kvm lokaler hos Galären för att lösa verksamhetens behov av magasinering.
Vi vill veta hur våra hyresgäster trivs hos oss

Vi vill veta hur våra hyresgäster trivs hos oss

Just nu genomför vi en undersökning med våra bostads- och lokalhyresgäster för att få veta hur de trivs hos oss och hur de upplever vår service.
Galären tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket

Galären tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket

Det nya avtalet är tecknat på 6 år och avser ca 2 000 kvm lokaler för myndighetens nya kontor i Luleå.